MVO/Duurzaamheid

Dura Vermeer en duurzaamheid

Dura Vermeer en duurzaamheid We hebben de ambitie om de beste bouwer van Nederland te zijn. We willen dit doel realiseren aan de hand van een strategie die is gebaseerd op het optimaliseren van organisatie en bedrijfsprocessen, het optimaliseren van klantcontacten en het focussen op onze kernactiviteiten.

We zijn ons er ter dege van bewust dat onze activiteiten een effect hebben op de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit en een blijvende footprint achterlaten. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee bij de ontwikkeling en realisatie van projecten, zoals het betrekken van belanghebbenden in het proces, het rekening houden met de omgeving en het voorkomen en beperken van hinder en overlast.

Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat onze inspanningen te allen tijde een hoger doel dienen. De opgave om generaties die na ons komen niet met een belastende erfenis van ons denken en doen op te zadelen, schept verplichtingen. Voor een onderneming die bijna 160 jaar actief is in bouw en infrastructuur staat deze uitdaging vooraan.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd in de strategie van Dura Vermeer en dagelijkse bedrijfsvoering van onze medewerkers en hiermee diep verankerd in de organisatie. Het duurzaamheids en mvo-beleid is toegespitst op Mens, Milieu en Markt en is gebaseerd op acht strategische thema’s.

Transparantie
Dura Vermeer is opgenomen in de jaarlijkse Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie onder 500 bedrijven. Dit onderzoek geeft inzicht over de manier waarop Nederlandse bedrijven verslag doen van hun activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dura Vermeer neemt een positie in bij de eerste honderd.
Zie ook: www.transparantiebenchmark.nl

Duurzaamheids- en MVO- verslag
Dura Vermeer publiceert jaarlijks een duurzaamheids- en mvo- verslag. Hierin rapporteren we zo transparant mogelijk over onze duurzaamheidsprestaties. Deze rapportage is conform de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). De rapportage voldoet sinds 2011 aan niveau C van de GRI- richtlijnen.

Contact
Voor meer informatie en vragen over duurzaamheid en mvo kunt u mailen naar: duurzaamheid@duravermeer.nl of via contact