MVO/Duurzaamheid

Dura Vermeer en Mens

Dura Vermeer en Mens Waarmaken van ambities begint met de juiste medewerkers op de juiste plek, die voortdurend worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen in het belang van henzelf, de onderneming, de klant, de markt en de omgeving. Binnen de peiler Mens leggen wij de focus op drie strategische thema’s. Dit zijn de thema’s Integriteit, Medewerker en Veiligheid.

Ten aanzien van het aspect Mens staat Dura Vermeer voor:
  • het voortdurend benutten en uitbouwen van onze kennis en ervaring;
  • het ook in de toekomst met vakmanschap leveren van een optimale bijdrage aan het waarmaken van de ambities van klanten;
  • het uitdagen van onze medewerkers tot ontplooiing, creativiteit en ondernemerschap;
  • het bieden van een optimale en stabiele werkomgeving voor onze medewerkers, die maximaal bijdraagt aan de realisatie van hun ambities;
  • een open en integere stijl van zaken doen.

Integriteit

We werken vanuit een relatie die is gebaseerd op vertrouwen, transparantie en integriteit. We sturen erop dat onze medewerkers, onze betrokken leveranciers en andere partners handelen conform onze gedragscodes, de Algemene Inkoopvoorwaarden en/of Leidende principes in de bouw. Hiermee beogen wij dat alle betrokkenen in het (bouw)proces, professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant opereren.

We stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat onze medewerkers zich maatschappelijk verantwoord opstellen. Sinds 2003 heeft Dura Vermeer een gedragscode met bijbehorend compliance programma.

Medewerker

Gezondheid en arbeidsomstandigheden

We schenken veel aandacht aan het creëren van een prettige, stabiele en gezonde werkomgeving. Dit doen wij onder meer door het nemen van tal van preventieve maatregelen, variërend van Arbo-onderzoeken tot het aanbieden van cursussen. Ons doel is simpel: de gezondheid van onze medewerkers bevorderen en verbeteren en continu de omstandigheden monitoren waarin onze medewerkers functioneren.

Diversiteit en Arbeidsomstandigheden

We maken geen onderscheid naar geslacht, huidskleur, geloof, seksuele voorkeur of anderszins bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ons beleid is er op gericht dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats zit. Bij de aanstelling van nieuwe medewerkers gaan we enkel en alleen voor de meest geschikte kandidaat.

Training en Opleiding

Dura Vermeer geeft prioriteit aan het continue borgen, versterken en uitbreiden van de vakkennis van haar medewerkers. Daarnaast acht zij de management- en personeelsontwikkeling en het creëren van doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen voor medewerkers van groot belang.

Veiligheid

Het thema veiligheid staat hoog op onze agenda. We willen een veilige en gezonde werkomgeving bieden voor onze eigen medewerkers én voor personeel van gecontracteerde bouwpartners. We streven naar het voorkomen van elke vorm van persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van de mens. We hebben daarbij twee speerpunten benoemd, te weten het realiseren van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn.

Zie ook onze veiligheidsfilm Samen Voor Veiligheid op youtube.