MVO/Duurzaamheid

Integriteitsbeleid

Dura Vermeer stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat onze medewerkers zich maatschappelijk verantwoord opstellen. Sinds 2003 heeft Dura Vermeer een gedragscode met bijbehorend compliance programma.

Stand van zaken

  • De Dura Vermeer gedragscode is in september 2003 met instemming van de Centrale Ondernemingsraad (COR) definitief vastgesteld. De gedragscode is voor het laatst in januari 2013 bijgewerkt.
  • De code is verankerd in de Algemene Arbeidsvoorwaarden. Deze maken deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst van de maandloners. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst is iedereen verplicht zich aan deze code te houden. Daarnaast is de code opgenomen in de Servicegids voor Dura Vermeer-medewerkers.
  • Er is binnen de onderneming een compliance-officer benoemd die toeziet op de naleving van de gedragscode. Deze compliance-officer is Alfred Boot (directeur HR van Dura Vermeer Groep NV, te bereiken op 06-5125 55 04)
  • Begin 2004 zijn alle Dura Vermeer-bedrijven geregistreerd bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). De SBIB is een onafhankelijke externe instantie die er op toe ziet dat bedrijven zich houden aan de eisen van de bedrijfstakcode.

Tevens heeft Dura Vermeer sinds 2004 de Klokkenluidersregeling van de Stichting van de Arbeid overgenomen. De Klokkenluidersregeling biedt zowel de werkgever als de werknemer bescherming bij het constateren, benoemen en het naar buiten brengen van eventuele misstanden. De regeling is complementair aan de gedragscode.