21 december 2012

Nieuwe naam samengevoegde bedrijfsonderdelen Dura Vermeer

De bedrijfsonderdelen Dura Vermeer Bouw Rotterdam BV en Dura Vermeer Bouw Leidschendam BV worden per 1 januari 2013 samengevoegd evenals de bedrijfsonderdelen Dura Vermeer Bouw Amsterdam BV en Dura Vermeer Bouw Houten BV. De combinatie Dura Vermeer Bouw Rotterdam/Dura Vermeer Bouw Leidschendam gaat per 1 januari 2013 verder onder de nieuwe naam Dura Vermeer Bouw Zuid West BV. De combinatie Dura Vermeer Bouw Amsterdam/Dura Vermeer Bouw Houten gaat per 1 januari 2012 verder als Dura Vermeer Bouw Midden West BV.

Adresgegevens Dura Vermeer Bouw Zuid West

Blaak 333
3011 GB Rotterdam
Postbus 1986
3000 BZ Rotterdam
T (010) 280 85 00
F (010) 280 85 85

Vestiging Leidschendam
Overgoo 6
2266 JZ Leidschendam
Postbus 195
2260 AD Leidschendam
T (010) 280 85 00

Directie
ing. R. Steijn, directeur
ir R.J. Tummers, directeur
ing. D.G. Boelen, directeur
T. Kats, directeur
ir. J.H. Haitsma, adjunct-directeur

Vanaf voorjaar 2013 zal Dura Vermeer Bouw Zuid West zich, samen met Dura Vermeer Groep en Dura Vermeer Infrastructuur Zuid West, vestigen in het nieuwe kantoor Cornerstone te Rotterdam The Hague Airport.

Adresgegevens Dura Vermeer Bouw Midden West

Spaarneweg 31
2142 EN Cruquius
Postbus 439
2100 AK Heemstede
T (023) 752 97 00
F (023) 752 97 80

Vestiging Houten
De Bouw 79
3991 SX Houten
Postbus 108
3990 DC Houten

Directie
ir. J. de Boer, directeur
R. van der Jagt, directeur
ir. J.A.J. Plompen, adjunct-directeur