21 december 2012

Contract voor nieuwbouw Thales

Electronica-onderneming Thales Nederland en Dura Vermeer Bouw Hengelo hebben vrijdag 21 december het contract voor de nieuwbouw van de nieuwe Thales faciliteiten in Hengelo ondertekend.

Het gaat om de realisatie van vier gebouwen: de nieuwe kantoorvoorziening, een nieuw lab voor complexe elektronica, een nieuw vergader- en conference centrum en een nieuw warehouse. Voor het ontwerp tekende Architectenbureau LKSVDD. Tegelijkertijd werd het contract voor de bijbehorende infrastructuur afgesloten met NTP.

Het totale project vergt een investering van ca. 50 miljoen euro. De gebouwen worden parallel opgetrokken. De start van het project is op 1 januari 2013. Eind februari 2014 dienen de werkzaamheden te zijn afgerond.

Historische infrastructuur
Het Thalesterrein in Hengelo heeft zich sinds de jaren vijftig ontwikkeld tot een bedrijfsterrein waar in de jaren tachtig 4.500 mensen werkzaam waren. Door verregaande specialisatie is het percentage ingenieurs in de populatie sindsdien van ca. 20 procent naar ca. 70 procent gestegen. Het totaal aantal in Hengelo bedraagt momenteel 1.500 medewerkers.

De werkzaamheden zijn verschoven van metaalproductie naar ontwerp en integratie van complexe hightech systemen, waarbij grote serieproductie wordt uitbesteed en op een steeds hoger niveau wordt ingekocht. Met dit nieuwbouwproject past Thales de historische infrastructuur aan de huidige en toekomstige activiteiten aan door zich te concentreren op een deel van het terrein.

De vrijkomende ruimte zal zich in de komende jaren ontwikkelen tot een hightechcampus, waarbij een deel van de Thalesfaciliteiten toegankelijk is voor derden.