Over ons

Financiën

Financiën

Dura Vermeer heeft een solide financiële basis. Dit verzekert klanten van continuïteit in de relatie met onze onderneming en hun projecten.


Kerncijfers in miljoenen euro's 2013 2012
2011
 
Bedrijfsopbrengsten en werkvoorraad
Bedrijfsopbrengsten 1.033 1.024
1.164
Werkvoorraad* 1.433 1.579
1.593
 
Resultaat en vermogen
Bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen vóór afschrijvingen en incidentele baten en lasten (EBITDA) 13,7 19,5
32,5
Resultaat vóór interest en incidentele baten en lasten (EBIT) 3,8 7,4
22,4
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen 3,1 11,1
17,4
Incidentele baten en lasten na belastingen -8,6 -7,8
-
Resultaat na belastingen -5,5 3,3
13,3
Afschrijvingen materiële vaste activa 9,1 10,0
10,1
Afschrijvingen immateriële vaste activa 0,8 2,1
-
Cash flow 4,4 15,4
23,4
Netto investeringen 9,7 7,6
6,9
Eigen vermogen 126,7 134,4
135,1
Totaal vermogen 442,5 485,3
530,6
 
Ratio's
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering na belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten 0,30% 0,79%
1,49%
Resultaat na belastingen als percentage van het gemiddeld eigen vermogen -4,2,% 2,5%
10,2%
Current ratio 1,23 1,24
1,23
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen 28,6% 27,7%
24,5%
 
Personeelsbezetting
Gemiddeld aantal werknemers 2.478 2.646
2.763
 
* Werkvoorraad betreft het nog niet uitgevoerde deel van de opdrachtwaarden van de projecten die op balansdatum in uitvoering waren, verhoogd met die werken waarvan de doorgang met een grote mate van zekerheid vaststaat.