Over ons

Algemeen

Met bijna 160 jaar ervaring in bouw en infrastructuur kennen wij onze klanten. U kunt van ons  bouwoplossingen verwachten die aan de ene kant vertrouwd en aan de andere kant vernieuwend zijn en zich onderscheiden door een klantgerichte aanpak binnen gestelde budgetten en deadlines.

Vernieuwing
Deze vernieuwing uit zich door de inzet van in eigen huis ontwikkelende bouwconcepten, prijswinnende innovatieve producten en technieken en de inzet van concepten zoals ketensamenwerking, LEAN Bouwen, BIM en Systems Engineering die het bouwproces sneller, goedkoper en leuker maken en waarvan u uiteindelijk de vruchten plukt..

Marktsegmenten
Voor de diverse marktsegmenten waarin wij actief  - woningcorporaties, projectontwikkelaars, overheden (rijk, provincie, gemeente), onderwijs, zorg en welzijn, industrie en energie - lopen onze producten en dienstverlening uiteen van de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren en multifunctionele centra tot het bouw- en woonrijpmaken van terreinen en gronden, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van wegen, het ontwerpen en bouwen van kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels), het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen, het bouwen en onderhouden van spoorwegen en het saneren van vervuilde gronden. Via ons eigen advies- en ingenieursbureau Advin kunnen wij u een dienstverlening aanbieden op het gebied van engineering van bouw- en infraprojecten.

Samenwerking
Naast innoverend vermogen onderscheiden wij ons door onze sterke lokale aanwezigheid en een cultuur die is gericht op samenwerking, wederzijds vertrouwen en een lange termijn relatie. We werken bij  voorkeur in een integrale aanpak van projecten, omdat we dan de ons beschikbare disciplines optimaal kunnen inzetten voor u als klant.

Continuïteit en duurzaamheid
Met een omzet van circa 1,1 miljard euro en circa 2800 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de grotere spelers in de Nederlandse bouwindustrie. Desondanks zijn we nog steeds een familiebedrijf. En dat is het volgende wat ons onderscheidt: continuïteit en duurzaam. Dit uit zich in een solide financiële basis en het bewust bezig zijn met het overdragen van het bedrijf aan de generaties die na ons komen, rekening houdend met de effecten van onze activiteiten op Mens, Milieu en Markt. Dat laatste betekent actief bezig zijn met het integreren van voor u en ons belangrijke duurzaamheidsthema’s in de dagelijkse bedrijfsvoering maar ook in onze klantconcepten. Bij ons weet u waar u aan toe bent!