Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van ons land en is onlosmakelijk verbonden met het bereikbaar houden van ons land

Wegen, paden, bruggen, viaducten, tunnels en spoor maken deel uit van de (harde) infrastructuur die ons land mobiel en bereikbaar moeten houden.