Onze vier in onderhoud en renovatie gespecialiseerde bedrijven hebben als missie om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen met nul-op-de-meter en levensduurverlenging als belangrijkste ambities. Door onze conceptuele aanpak in combinatie met seriematige industrialisatie genieten bewoners al binnen enkele dagen van een comfortabel huis met gelijke woonlasten en minimaliseren we de overlast van de werkzaamheden uitzonderlijk. Nul-op-de-meter wordt gegarandeerd en corporaties houden zicht op rendement.

 

De energielasten van uw huurders ook reduceren tot nihil? Uw woningen toekomstbestendig maken en houden? En hierin volledig ontzorgd worden? Neem dan contact op met Martin Beukeboom via m.beukeboom@duravermeer.nl.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation