Overlast tijdens bouwwerkzaamheden kun je niet voorkomen, wél zoveel mogelijk beperken. Om verwachtingen te managen en te zorgen dat we relaties goed houden, gaan we in een zo vroeg mogelijk stadium met stakeholders in gesprek.

Een goede omgevingscommunicatie draagt bij aan een soepel bouwproces zonder vertraging of andere ongemakken. Door juiste informatieverstrekking en openstaan voor feedback zorgen we voor meer draagvlak, maar ook voor de mogelijkheid op tijdig bij te sturen. Alle betrokkenen weten wat er komen gaat en wij weten wij waar we (eventueel extra) op moeten letten. 

Naast communicatie die gericht is op omwonenden en omliggende bedrijven, biedt Dura Vermeer ook stakeholderstevredenheidonderzoeken aan. Stakeholders kunnen ons via vragenlijstjes beoordelen op bijvoorbeeld deskundigheid, informatievoorziening en het nakomen van gemaakte afspraken. 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation