Het uitvoeren van (weg)werkzaamheden zonder verkeershinder is bijna onmogelijk. 

Toch worden wij ook steeds slimmer en inventiever om de bereikbaarheid van weggebruikers te garanderen.

Een uitgekiende logistieke planning, fasering, de aanleg van werkwegen, het werken met prefab materialen of het letterlijk zoeken naar alternatieve wegen, zoals de aanvoer van materialen per schip. Het is slechts een greep uit een scala van mogelijkheden die wij te bieden hebben. Maar ook hier: elk project is uniek en dat geldt ook voor de aanpak van verkeershinder.

Omgevingscommunicatie speelt een belangrijke rol bij het beperken van overlast en hinder. Daarom ligt het luisteren naar de omgeving en het scheppen van de juiste verwachtingen verankerd in onze integrale aanpak.

Laat je niet hinderen. Neem contact op.

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation