Open, transparant en eerlijk

Overlast tijdens bouwwerkzaamheden kun je niet voorkomen, wél zoveel mogelijk beperken. Met omgevingscommunicatie manage je verwachtingen van betrokken stakeholders. Dit zorgt voor een goede relatie, draagvlak en acceptatie. Wanneer dit goed wordt uitgevoerd, draagt dit bij aan een soepel bouwproces zonder vertraging of andere ongemakken.

Onze werkwijze kenmerkt zich door stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de plannen. Open, transparant en eerlijk. Daarna begint het echte werk door te luisteren en de feedback en tips van de omgeving mee te nemen in het communicatieplan. Soms gaan we daarbij zelfs zo ver door inspraak te organiseren of een klankbord- of participatiegroep in te zetten.

We bedienen ons bij omgevingscommunicatie aan een scala van communicatiemiddelen: van traditioneel tot social media of een mix daarvan. In 160 jaar hebben we niet alleen goed leren bouwen, maar ook leren communiceren. Een voorwaarde om waar te maken wat we jou beloven: kwaliteit, binnen budget en planning, veilig en met minimale hinder voor de omgeving.

Stakeholderstevredenheid

Naast communicatie die veelal gericht is op omwonenden en omliggende bedrijven, biedt Dura Vermeer ook stakeholderstevredenheidonderzoeken aan. Desgewenst meten we diverse malen de tevredenheid aan de hand van een korte vragenlijst. De uitslag is altijd gekoppeld aan een doelstelling. Op het project Uitbreiding emplacement Maasvlakte West behaalde we een stakeholderstevredenheid van 8. Stakeholders konden Dura Vermeer beoordelen op bijvoorbeeld deskundigheid, informatievoorziening en het nakomen van gemaakte afspraken. Door juiste en tijdige informatieverstrekking en structureel te luisteren naar de feedback, zorgden wij enerzijds voor meer draagvlak. Anderzijds kon er op deze manier snel en professioneel gereageerd en bijgestuurd worden.

Meer weten? Neem contact op.

 

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.