Weten waaraan je begint, start met verstand van zaken

Een bedrijf dat uit zijn jasje groeit, een theater dat wil uitbreiden, een school die al zijn opleidingen onder één dak gehuisvest wil hebben. Eén ding is zeker: er moet ruimte bij komen. Uit maatschappelijk en duurzaam oogpunt wordt daarbij steeds vaker naar hergebruik van bestaande gebouwen gekeken. Vaak is dat letterlijk om de hoek van de huidige locatie aanwezig, maar grondig aan verbouwing of transformatie toe.

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het bestaande gebouw niet alleen voldoet aan de wensen van de gebruiker, maar ook aan de eisen die de huidige tijd stelt? Bij Dura Vermeer hebben we ervaring met dit soort complexe trajecten. Niet alleen in advisering over het te bewandelen traject, het verrichten van een haalbaarheidsstudie of een inventarisatie van te verwachten risico’s (asbest, betonrot, welstand, techniek). Maar ook in uitvoering of wat te denken van total cost of ownership. Je wilt uiteindelijk niet met een prachtig verbouwd of gerenoveerd pand zitten, wat financieel uit de hand loopt qua onderhoud en beheer.

Bestaand pand op het oog? Neem contact op.

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation