woensdag 28 februari 2018

Duurzaamheid is hot. De noodzaak ervan is doorgedrongen in alle gradaties van onze maatschappij. En zeker in de bouwbranche werken we hard mee aan de verduurzaming van Nederland, wij gebruiken tenslotte meer dan 50% van de grondstoffen in Nederland. Dat we zuinig moeten zijn met de primaire grondstoffen en dat we onze producten energiezuinig moeten produceren, is inmiddels vanzelfsprekend. Maar daarmee zijn we er niet, het moet niet alleen duurzaam, maar ook circulair. Het is hoog tijd voor een volgende stap. Maar die kunnen we alleen samen met anderen zetten. Door iets te veranderen in de manier waarop we samenwerken, vooral in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook met onze partners in de keten.

Circulair bouwen kan alleen als we een afspraak maken over de levensduur van een product of in ieder geval over een deel daarvan. De onderlinge afspraken moeten ook zo flexibel mogelijk worden opgesteld, zodat we nieuwe innovaties kunnen invoegen tijdens de looptijd. De technische levensduur wordt namelijk steeds korter. Circulair bouwen kunnen wij als bouwers niet alleen. En ook de overheid, de grootste opdrachtgever op het gebied van infrastructuur, niet. We moeten de handen ineenslaan en een duurzame relatie nastreven en dat vinden we nog best lastig.

We moeten samen – opdrachtgever en opdrachtnemer – een intensievere, duurzame, meerjarige relatie aan durven gaan: van ‘Contract naar Contact’. Langjarige verbintenissen geven innovaties meer kans, omdat we dan samen op ontdekkingsreis naar duurzame oplossingen kunnen gaan. Daar is dus wel LEF voor nodig en soms ook andere typen mensen. Traditionele aanbestedingen zijn nog steeds vooral kortstondig van aard en opdrachtnemers worden dan vaak gekozen op prijs. Hoewel de overheid expliciet om duurzame oplossingen vraagt bij de aanleg van infrastructuur, is de prijs meestal toch doorslaggevend. Dit daagt opdrachtnemers niet uit tot het aanbieden van duurzame alternatieven. Want dat is meestal een lange termijn investering en dat is dan vaak duurder in aanleg. 

Ik denk dat we dit kunnen doorbreken als we samenwerkingen meer als een huwelijk gaan zien. Nu leren we elkaar kennen en moeten dan binnen twee dagen trouwen, meestal omdat het tenderproces langer duurt dan gepland. Misschien moeten we elkaar in de aanloop naar een samenwerking eerst beter leren kennen. Eerst verliefd worden en daarna verloven, dan is de kans op een bestendig huwelijk veel groter. 

Gelukkig zie ik een voorzichtige verandering. Steeds vaker sluiten we Beheer en Onderhoud-contracten af, 10- of 15-jarige samenwerkingsverbanden met gezamenlijke belangen en doelen en gedeelde risico’s.  Bijvoorbeeld in de Kop van Noord-Holland waar we samenwerken met de provincie. Dit is een lange termijn samenwerking, waar ruimte is om in overleg te experimenteren met duurzame ideeën en innovaties. 

Want als duurzaamheid ons gezamenlijk doel is, dan hoort daar ook een duurzame samenwerking bij! Er bestaat géén circulaire roadmap, deze moet nog uitgevonden worden, ik wil daar graag een bijdrage aan leveren, samen met onze opdrachtgevers, we moeten het gewoon gaan DOEN.

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.