Vorige
Blog

“Helemaal thuis in integrale gebiedsontwikkeling”

Een gebied toekomstbestendig ontwikkelen en daar alles uithalen: daar gaat ontwikkelaar Pleun Bertrams voor. Als hij kan meedenken met eigenaren van grond of leegstaand vastgoed, is hij in zijn element. “Dura Vermeer is natuurlijk bekend als bouwbedrijf, maar we zijn sinds een aantal jaren ook gebiedsontwikkelaar. Als sterk familiebedrijf kunnen we de risico’s die komen kijken bij grootschalige gebiedsontwikkeling prima dragen en dat biedt zekerheid voor alle betrokken samenwerkingspartners.”

Hoort Pleun Bertrams het woord ‘ontwikkellocatie’, dan gaat hij ‘aan’. Er is namelijk weinig leuker dan ‘Het Goede Doen’. “Vanuit dit principe creëert Dura Vermeer projecten, gebouwen en gebieden, waar mensen toekomstbestendig en zo duurzaam mogelijk gezond en gelukkig kunnen leven”, licht hij toe.

Dit gaat in Boxtel prima lukken, waar Dura Vermeer Bouw Zuid het gebied de Langen Linden heeft ontwikkeld. Hier zijn nu 72 energie-neutrale woningen in aanbouw. “Wij bouwen hier heel divers, voor elk wat wils”, vertelt hij. Dat een mooie mix aan mensen straks heerlijk kan wonen in het groen en dichtbij voorzieningen, is te danken aan het feit dat Dura Vermeer Bouw Zuid alle risico’s die bij de gebiedsontwikkeling kwamen kijken, heeft gedragen.

Op 2,4 hectare vertaalt ‘Het Goede Doen’ zich in Boxtel in een woonwijk met een heel eigen identiteit in jaren dertigstijl. Bestaande monumenten komen terug in het ontwerp, veel bomen blijven behouden en er komen ook nog veel bomen bij. Er is klimaatadaptief gebouwd; zo houden wadi’s water vast voor drogere tijden. “Ook heel belangrijk: we bouwen natuur-inclusief en houden dus volop rekening met flora en fauna”, vult Pleun aan.

Lange adem

“Voor Langen Linden moest na aankoop van de locatie het bestemmingsplan nog gewijzigd worden”, schetst Pleun. “Uiteindelijk hebben wij de volledige gebiedsontwikkeling voor onze rekening genomen. Onze Design Studio was daarbij goud waard: in een paar weken konden we een eerste concept - met businesscase - op tafel leggen dat prima past in de groene omgeving en bij de historie van het gebied.”

Niettemin duurt zo’n gebiedsontwikkeling uiteindelijk lang, in dit geval vanwege de bestemmingsplanprocedure. “Met het solide, landelijke Dura Vermeer achter ons, kunnen wij ons die lange adem gelukkig permitteren”, benadrukt Pleun. “Dat vinden veel vastgoed- en grondeigenaren interessant. Zij kunnen na verkoop van hun locatie weer verder investeren in hun eigen tak van sport en wij ontwikkelen hun oude locaties verder, met alle risico’s die daarbij horen.”

Risico’s in beeld

Langen Linden illustreert wat er allemaal komt kijken bij integrale gebiedsontwikkeling. Naast financiële risico’s – voor er daadwerkelijk verkocht of verhuurd kan worden ben je meestal jaren verder – spelen ook kennis van het gemeentelijk beleid, veranderingen in het bestemmingsplan, wet- en regelgeving, de nieuwste duurzaamheidswensen, milieueisen en communicatie met omwonenden een rol.

“Op al deze terreinen zijn wij thuis en kunnen wij deze risico’s dus helemaal op ons nemen, zoals we in Boxtel hebben gedaan”, licht Pleun toe. “Onlangs hebben we grond gekocht in ’s Hertogenbosch. Hier onderzoeken we nu welke mogelijkheden er zijn om dit gebied opnieuw te ontwikkelen en doen dan een voorstel aan de gemeente. Zoiets doe ik altijd met onze eerdergenoemde Design Studio, die ook marktonderzoek kan doen.”

Het Goede Doen

Leidraad voor zo’n gebiedsontwikkeling is dus steevast het eerdergenoemde ontwikkelingsmodel ‘Het Goede Doen’, gebaseerd op de vier waarden: balans, gezond, verbonden en oneindig. Wat houden die waarden precies in?

“Wij ontwikkelen gebieden waar nieuwe bewoners en omwonenden in balans zijn met elkaar, de natuur en de voorzieningen in hun buurt”, legt Pleun uit. “Daarnaast willen we een gebied ook mooier, groener en gezonder achterlaten, zonder verspilling of vervuiling. Naast goede verbindingen zoals fiets- en wandelpaden, kijken we ook naar mogelijkheden voor sociale verbinding. Denk aan groene ontmoetingsplekken. Tot slot bouwen we zo duurzaam en circulair mogelijk, door bijvoorbeeld bestaande gebouwen in een gebied een tweede, derde of vierde leven te geven of remontabel te bouwen.”

Altijd maatwerk

Hoe Het Goede Doen zich in de praktijk vertaalt, is heel verschillend. Pleun: “Gebiedsontwikkeling is altijd maatwerk en ook de risico’s die erbij komen kijken, zijn heel specifiek. We ontwikkelen meestal verschillende goed passende scenario’s, zodat we overal op zijn voorbereid.”

Juist dit maatwerk bieden, maakt zijn baan zo mooi, vindt Pleun. “Erg leuk om met alle betrokken partijen te schakelen, ieders belangen mee te nemen en er met elkaar voor te zorgen dat we een gebied mooier en fijner maken voor de toekomstige bewoners.”

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Pleun Bertrams

Projectontwikkelaar Regio Noord-Brabant, Regio Limburg, Regio Zeeland
Pleun Bertrams