Vorige
een bruisend en activerend gebouw voor studenten en medewerkers van MBO Utrecht in de wijk Kanaleneiland

MBO Onderwijsboulevard

21.000 m2
Utrecht
2 jaar
Bouw & Vastgoed

De komende jaren bouwen MBO Utrecht en Dura Vermeer aan een Onderwijsboulevard aan de
Australiëlaan en de Columbuslaan. Het ontwerp is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met
opdrachtgever en gebruikers in een bouwteam met Architect Ector Hoogstad, bouwmanager The Support
Factory, constructeur Pieters Bouwtechniek, installatie en bouwfysisch adviseur Merosch en Dura Vermeer Renovatie Midden West.

Vanaf de zomer van 2020 zijn we gestart met (de voorbereiding) van de bouw. We gaan een deel van de gebouwen moderniseren. En een stuk van de boulevard is nieuwbouw.

Op de nieuwe Onderwijsboulevard heeft elke opleiding zijn eigen plek en identiteit, maar ook toegang tot de overdekte binnenstraat met (horeca)faciliteiten, praktijklokalen, een theaterzaal, podia en verblijfsruimtes. MBO Utrecht blijft de kleinschalige school blijven die ze zijn, waarin je als student voelt dat je gezien en gekend wordt en je thuis voelt. Tegelijkertijd willen ze ontmoetingen stimuleren tussen de studenten van verschillende opleidingen. In de binnenstraat ontmoet straks een artiest van de Herman Brood Academie een verpleegkundige in opleiding aan. Hoe meer diversiteit en ontmoeting, hoe rijker de leerervaring van de studenten. 

MBO Utrecht opent zich met de bouw van de Onderwijsboulevard nog meer naar de wijk. De school staat straks niet alleen in verbinding met de woonboulevard, maar ook met de wijk. Zodat bedrijven en bewoners van Kanaleneiland de weg naar de school weten te vinden

Dura Vermeer is vanaf de VO-fase betrokken geweest binnen het bouwteam. In het bouwteam is intensief samengewerkt om de voorbereiding van het project zodanig te doen verlopen dat dit resulteert in een voor de opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp, neergelegd in een bestek met bijbehorende tekeningen. Dura Vermeer had als taak in bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking in te brengen, teneinde een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het project te bereiken binnen het beschikbare budget; De onderwijsboulevard bestaat uit meerdere bouwdelen. Doordat sommige in gebruik waren, kwam al snel tijdens de start van het bouwteam de fasering op tafel. Samen met de opdrachtgever is de planning uitgewerkt in drie fases. Deze fasering was belangrijk om de leerlingen goed gescheiden te houden van de bouwplaats. Door ook de bouwteamfase in 3 fases op te knippen kon er sneller gestart worden met de uitvoering. Hierdoor kon oa de Herman Brood academie (fase 1) snel naar hun nieuwe locatie toe.

De onderwijsboulevard is stedenbouwkundig vormgegeven als een stedelijke campus van ca 21.000m2 van unieke bouwdelen die verbonden zijn met een semiopenbare ruimte: een binnenstraat die alle bouwdelen over een lengte van 200m met elkaar en met de omgeving verbindt.


Dura Vermeer Renovatie Midden West is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor zowel de bouwkundige als de installatietechnische onderdelen. Het mooie van dit project is dat het bestaat uit 9 deelprojecten bestaande uit diverse renovatie en nieuwbouw. Alle nieuwbouw is opgetrokken in houtbouw. 

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.