CO2 Bewust Certificaat

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Dura Vermeer

 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is Dura Vermeer in 2010 gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn de belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Dura Vermeer is sinds 10 december 2010 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5. Zoals vereist vanuit ladder communiceert Dura Vermeer ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern o.a. via de Dura Vermeer website.

A | INZICHT

Dura Vermeer heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. De Dura Vermeer Footprint is met name opgebouwd uit; Leaseauto’s (ca. 50%), Asfaltinstallaties (ca. 30%), brandstofverbruik materieel projecten (ca. 10%), brandstofverbruik kantoren (ca. 2%). De overige CO2-emissies betreffen; gebruik elektriciteit (ca. 1%), zakelijk vervoer privéauto’s (ca. 1%) en vliegreizen. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2009 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Dura Vermeer heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld voor de het autogebruik, de kantoren en asfaltinstallaties om deze doelstelling te behalen. Daarnaast neemt Dura Vermeer deel aan Green Deals (o.a. Duurzaam GWW 2.0) en Brancheconvenanten (Betonakkoord) om branche brede reductiemaatregelen te ondersteunen. De reductiemaatregelen worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Dura Vermeer communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Dura Vermeer neemt actief deel aan diverse initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Zo is Dura Vermeer partner in de alliantie voor het innovatieprogramma voor de Dutch Windwheel en werkt Dura Vermeer samen met de Provincie Noord-Holland aan de Biobased Proeftuin langs de N231 in Amstelveen en Aalsmeer. In het initiatief “CO2-Projectplan” werkt Dura Vermeer aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de uitvoeringsprojecten.

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.