Aanleg lucht- en landzijdige infrastructuur voor Lelystad airport

Duurzaam aangelegd

Een duurzaam aangelegde start- en landingsbaan, waarbij nadrukkelijk lokale en regionale bedrijven betrokken worden. Dat was de ambitie van Lelystad Airport. Dura Vermeer won het contract op basis van een Europese aanbesteding via de Best Value methode. Best Value gaat er vanuit dat de marktpartij de expert is en deze de ruimte krijgt om innovatieve oplossingen aan te dragen.

Innovatieve funderingstechniek

Hoe beperk je het aantal vrachtwagenritten die nodig zijn voor het af- en aanvoeren van zand? Door een innovatieve funderingstechniek toe te passen, waarbij de bestaande kleigrond in-situ werd gestabiliseerd met een cement/kalk-mengsel. Het resultaat was niet alleen een stabiele homogene ondergrond, maar ook het minder afgraven van grond en het minder aanvoeren van zand en daarmee minder hinder voor de omgeving. Dit leverde circa 10.000 minder vrachtwagenritten op en daarmee een reductie van 490 ton CO2-uitstoot.

LED-verlichting

Start- en landingsbanen maken veel gebruik van licht en daarmee energie. Om te besparen is op de parkeerterreinen en toegangswegen gebruik gemaakt van gelijkspanning en LED verlichting. Voor de vliegveldverlichting zijn LED lampen toegepast in combinatie met laagspanning met inductie. Hierdoor is een energiebesparing van 30% bereikt.

Samenwerking lokale bedrijven

Uniek is de samenwerking met de Lelystadse boeren. Deze plaatselijke agrariërs kregen de opdracht om de graspercelen rond de baan in te zaaien en te onderhouden. Dat laatste was geen verplichting vanuit Lelystad Airport, maar een eigen initiatief van Dura Vermeer. De samenwerking is niet alleen uniek in de gekozen vorm; het heeft er ook voor gezorgd dat de daad bij het woord gevoegd is over mogelijkheden voor samenwerking met de directe omgeving. Al met al hebben de gekozen maatregelen Lelystad Airport niet alleen kosten bespaard, maar ook bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en een betere relatie met de omgeving.

Cijfers

  • 10.000
    • Minder vrachtwagenritten door innovatieve funderingstechnieken.
  • 490
    • Ton reductie CO2-uitstoot.
  • 30%
    • Energiebesparing d.m.v. laagspanning LED lampen met inductie.

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation