HAAL UIT GROND WAT ER IN ZIT

Verontreinigde grond vereist zijn eigen aanpak. Ons advies: laat het over aan de specialist, want een verkeerde beslissing of (onbewuste) nalatigheid kunnen grote financiële gevolgen hebben. Wat te doen? 

Dura Vermeer bellen. We zijn thuis op het gebied van milieu- en regelgeving, hebben ervaring met omgevingscommunicatie en hebben de expertise in huis om op een veilige en verantwoorde manier vervuilde grond te verwijderen.

We voeren zelfstandig bodemonderzoeken uit, adviseren, engineeren en saneren. We kennen daarbij de weg in deze complexe omgeving van regels, bevoegd gezag en adviseurs. Zo halen we uit de grond wat er in zit. 

Van eenvoudig tot complex. We zijn thuis in saneringstechnieken op locatie en zonder ontgraving (in situ) of ontgraven en elders verwerken (ex situ). Daarbij zorgen we voor afvoer van de grond naar erkende verwerkers. 

Wil jij dat ook? We houden ons aanbevolen.
Neem contact met ons op.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation