ZO BOUWEN WE VEILIG EN VOORSPOEDIG IN DE INDUSTRIE

Onze expertise in industriebouw beslaat het spectrum van ontwerp (Design), bouwen (Build) en Onderhoud en Beheer (Maintain). We laten deze tot uiting komen bij funderingsconstructies, civiele en bouwkundige constructies, boven- en ondergrondse infratechnieken, asfalteringswerkzaamheden en koelwatersystemen. Maar we gaan verder, want ook voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw (kantoor, opslag, distributie) draaien we onze hand niet om.

We zijn thuis in nagenoeg iedere omvang en niveau van complexiteit. Van nieuwbouw en renovatie tot onderhoud en beheer. Denk aan kleinschalige of grote multidisciplinaire werken zoals steigers afvalverbrandingsinstallaties, energiecentrales, containerterminals, opslagtanks en (petro)chemische fabrieken.  

Extra troef die we hebben zijn de advies- en ingenieursdiensten van onze zusterbedrijven Advin en Archicom. Daarmee kunnen we jou een totaaloplossingen bieden. Hoeveel expertises er ook mee gemoeid zijn, als klant heb je één aanspreekpunt die de regie voert over de specialisten en het gehele project. 

Met deze aanpak bieden we je inzicht, controle op het proces en laten we ruimte voor flexibiliteit. Shell, Dow Chemical, Oiltanking en APM Terminals, Tata Steel en vele anderen ervaren spelers in de industrie kiezen al voor Dura Vermeer. 

Wanneer kies jij voor ons?
Neem contact op. 

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation