Duurzaam zorgvastgoed dankzij Zorgenoten

Door gebrek aan expertise, tijd en geld sluit zorgvastgoed vaak niet meer aan bij de hedendaagse behoeften. Omdat wij vinden dat zorgverleners zich voor de volle honderd procent met zorg moeten kunnen bezighouden, ontlasten wij hen op de gebieden waar wij verstand van hebben. Samen maken wij het vastgoed weer duurzaam en toekomstbestendig. 

Als nieuwbouw noodzakelijk is, biedt ons modulair bouwconcept uitkomst. Dit op maat te ontwerpen concept biedt optimaal comfort en is energieneutraal. Bij het TMZ in Almelo hebben bewoners zelfs hun woningen gepersonaliseerd. Als renovatie de optimale oplossing is, verbeteren we het comfort, besparen energie en maken het gebouw flexibel aanpasbaar aan de hand van een samen uit te werken renovatieplan. Omdat wij ons beseffen dat veel zorginstellingen hiervoor niet de financiële middelen hebben, denken we graag mee en ondersteunen we in het aantrekken van kapitaal via een lening, het uitgeven van obligaties of het opzetten van crowdfunding.

Zorgenoten

Dankzij Zorgenoten, een samenwerking met Eneco, blijven renovaties en de duurzame nieuwbouw zelfs kostenneutraal. Dat kan door toekomstige besparingen in te zetten om voorinvesteringen te bekostigen. Wij geloven zo in deze aanpak dat we niet alleen verbetering van comfort garanderen, maar ook dat de benodigde ingrepen binnen 15 jaar zijn terugverdiend.

Dat deze aanpak werkt, bewijst onze samenwerking met de Amsterdamse zorgcoöperatie Amstelring. Voor drie panden ontwierp en realiseerde Zorgenoten verduurzamingsplannen. Door isolatie, ledverlichting, een warmtepomp en zonnepanelen zijn energie- en onderhoudskosten de komende 15 jaar tot 40 procent lager. We garanderen de prestaties van het gebouw wat betreft energieverbruik, comfort en onderhoudskosten met een prestatiecontract. Hiermee verkrijgt Amstelring kostenzekerheid.   

We kunnen ook al veel bereiken zonder lange termijninvesteringen. Met speciaal ontwikkelde software bekijken we eerst nauwkeurig de correcte werking en het energieverbruik van de installaties en het energieverlies door slechte isolatie. We wijzen op slimme ingrepen voor kostenreductie. Zo kan door instellingen van installaties te optimaliseren vaak al 10 procent energie worden bespaard. Desgewenst koppelen we daar een efficiënt onderhoudsplan aan of nemen we het volledige beheer en onderhoud van het vastgoed over. Hiermee bieden we handvatten voor de verplichte EED-audit en verbeterslagen uit het Activiteitenbesluit. 

Voor meer informatie zie: www.zorgenoten.nl

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation