donderdag 1 oktober 2015

Bestaande open standaarden bieden veel kansen, maar hoe levert het meerwaarde op? Dura Vermeer introduceert een werkwijze waarin het bedrijf vol overtuiging kiest voor bestaande open standaarden en deze op een wijze combineert die nog niet eerder in de bouwbranche is geïntroduceerd. Verschillende standaarden hadden weliswaar veel overlap, maar gaven door de verschillen nog steeds verwarring, of vereisten branchebreed dezelfde onderliggende software te gebruiken.

Inmiddels is het BIM landschap zó divers geworden, dat de modelopbouw te vaak van elkaar verschilt,  waardoor de betrouwbaarheid van de informatie te wensen overlaat. Dit zorgt voor grote ruis in de grote stroom digitale data en levert vaak grote frustraties in het proces op. Dankzij het op een eenduidige manier combineren van de bestaande open standaarden wordt een logische werkwijze voorgesteld, waarbij elke partij kan aansluiten. Deze combinatie is een vernieuwend antwoord op actuele problematiek rond het gebruik van BIM. Met deze werkwijze kan elke samenwerkende partij rekenen op relevante, betrouwbare informatie. Klik hier om het document over de werkwijze en open standaarden te downloaden.

Datastructuur
In de prioritering van deze open standaard geeft de RVB BIM norm v1.1 voornamelijk invulling op het gebied van structuur. Bijvoorbeeld: we modelleren per verdieping. De naamgeving van de verdiepingen worden in deze norm bepaald (naamgeving: 00 begane grond).

Hierin wordt verwezen naar IFC 2x3, conform de ISO norm 16739:2013. Deze vormt de basis voor op welke plaats bepaalde informatie - op een eenduidige manier - geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld: de eigenschap brandwerendheid van een object, wordt geplaatst in de parameter Pset##Firerating.

Invulling van de structuur
NL-SfB geeft helderheid voor de structuur en zorgt ervoor dat objecten eenvoudig herleidbaar zijn.
Bijvoorbeeld: de eerste twee cijfers geven weer waar het element zich in het gebouw bevindt (buitenwand/binnenwand). Het derde getal representeert de vorm of functie van het product (denk aan: constructief/niet-constructief). En het vierde cijfer geeft weer waar het product van gemaakt is, of een verdere specificatie van het product (massieve wand, spouwwand).

Naamgeving en wijze van modelleren
Tot slot geeft DRS, wanneer er in Revit wordt gemodelleerd, handvatten aan modelleurs voor de naamgeving en wijze van modelleren. De naamgeving die de DRS bepaalt geeft aan: welke standaard gehanteerd wordt (NLRS voor Nederlandse Revit Standards), welke SfB-code van toepassing is (32 voor Wandopeningen, binnen) en om welke producten het gaat (DO voor deuren). Op deze manier kunnen leveranciers makkelijk de informatie filteren uit het model die voor hen van toepassing is.

We hebben de samenhang in beeld gebracht van welke informatie relevant is en hoe de connectie is tussen informatie in het model en de gewenste output (eventueel in 2D). Dit is terug te zien in bovenstaande afbeelding, ontwikkeld in samenwerking met M.J. De Nijs. De bruikbaarheid van het model hangt samen met de mate waarin er gestuurd wordt op de plek waar specifieke informatie in het model geborgd wordt. Dit kan per project variëren.

Doordat de informatie centraal wordt geborgd, kan deze op verschillende plekken worden uitgelezen. Daardoor ontstaan er geen informatieafwijkingen meer tussen model, details, plattegronden, doorsnedes, en/of lijsten. Bijvoorbeeld: als een bepaalde wand een WBDBO-eis heeft van dertig minuten, dan wordt dit als parameter van de wand ingevoerd en vervolgens op de plattegrond door middel van een tag uitgelezen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De toepassing van de open standaarden zou landelijk vorm moeten krijgen. Wanneer we het met elkaar eens zijn over de spelregels, kunnen we over de gehele linie een kwaliteitsslag maken en faalkosten terugdringen. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van BIM verder uitgediept. Twee jaar geleden verliep de conversie naar een IFC-bestand nog erg moeizaam. Inmiddels zijn deze problemen verholpen, door de volwassenheid van de verschillende modelleerprogramma’s. Dit is essentieel voor de betrouwbaarheid van het proces. Hoe eenduidiger er met die informatie wordt omgegaan, hoe efficiënter het proces.

Het afgelopen jaar is de voorgestelde werkwijze met deze open standaarden al tot een gewoonte gemaakt binnen Dura Vermeer, waardoor deze manier van werken geoptimaliseerd kon worden. De open standaarden zijn voor alle partijen bruikbaar, al hangt het van het huidige kennisniveau van de diverse stakeholders af tot op welke hoogte. Daarnaast kunnen alle softwarepakketten IFC’s draaien en daarmee aansluiten op de open standaarden, al zal in sommige gevallen dit nog moeten uitkristalliseren. Dit is belangrijk, omdat daardoor de situatie wordt voorkomen dat een organisatie niet meer met partners, co-makers en onderaannemers kan werken vanwege de keuze voor een bepaald softwarepakket.

De open standaarden passen in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het terugdringen van faalkosten en een betere samenwerking binnen de keten. Hoe meer opdrachtgevers en bouwers deze open standaarden omarmen, hoe lager de kosten. Dit zou een belangrijke impuls opleveren voor de gehele sector.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.