woensdag 11 mei 2016

81% hergebruik, 67% CO2 reductie, 98% afvalrecycling en 80% energiereductie. Alliander legt de lat hoog bij de renovatie van haar huidige hoofdkantoor in Arnhem. Doelstellingen die weinig aan de verbeelding overlaten en die gestoeld zijn op vier door de netbeheerder geformuleerde pijlers: energieneutraal, circulariteit, stimulerende (werk)omgeving en lokaal duurzaam. Op basis van plan van aanpak en economisch meest voordelige inschrijving is Dura Vermeer Bouw Hengelo geselecteerd als partner voor de uitvoering van deze circulaire renovatie. In een serie van blogs wordt ingegaan op elk van deze vier pijlers. We trappen af met energieneutraal en circulariteit aan de hand van interviews met projectleider Thijs Haafkes en bouwplaatsmanager Jules Aarnink van Dura Vermeer.

In plaats van nieuwbouw heeft  Alliander er voor gekozen om haar uit 1992 daterende hoofdkantoor grondig te renoveren. Dit is nodig om het weer te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Het bestaande kantoorpand blijft van de buitenkant grotendeels hetzelfde, maar intern zal er een grootschalige verbouwing plaats gaan vinden met nieuwe vides, trappen, loopbruggen en open kantoren op basis van ‘het nieuwe werken’.

Dura Vermeer Bouw Hengelo renoveert het 25.000m2 grote gebouw van (verdeeld over 6 verdiepingen en een 2-laags parkeergarage onder het gebouw) in een tijdsbestek van ongeveer een jaar. Gezamenlijk met adviseur Thomas Rau zijn verschillende circulaire principes ontwikkeld, waarin het huidige gebouw de grondstofbank is voor het nieuwe pand. Dit alles wordt gedocumenteerd in het grondstoffenpaspoort.

95% gescheiden afvalinzameling

Het circulair bouwen levert voor alle betrokkenen een nieuwe dimensie op. “Materialen die normaal de afvalbak in gaan krijgen hier een nieuwe kans”, aldus bouwplaatsmanager Jules Aarnink van Dura Vermeer. Minimaal 95 procent van het bouwafval wordt gescheiden ingezameld. Over dit afval wordt gebrainstormd, er wordt gekeken of het materiaal her te gebruiken is en hoe dit aangepakt kan worden. Sommige materialen kunnen niet op de bouw opnieuw worden ingezet, maar worden bijvoorbeeld verwerkt in de werkplaats “omgekeerd bouwen”, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze materialen bewerken voor een tweede leven. De opdrachtgever geeft veel vrijheid in het hergebruiken van afval, waardoor er veel mogelijk is. “Je kijkt met een andere bril naar afval” concludeert projectleider Thijs Haafkes. In het grondstoffenpaspoort worden alle materialen die gebruikt worden in het pand vastgelegd, zo weet de opdrachtgever na de bouw precies welke grondstoffen er zijn gebruikt in het pand.

Energieneutraal: Innovatie

Naast het circulair bouwen zijn een aantal innovaties geïntegreerd in het project om de doelstelling energieneutraal te realiseren. Zo bestaat de atriumkap straks voor 80% uit zonnepanelen. In eerste instantie zouden deze zonnepanelen op de kap komen, maar nu worden ze geïntegreerd in het glas. Zo is de atriumkap veiliger en beter schoon te maken. In de kantoortuinen komen flexibele cubicles met een rits. Deze zijn verplaatsbaar en hierdoor te gebruiken als een soort meubelstuk.

In de volgende aflevering: het doel van de mock up ruimte en integraal samenwerken

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation