woensdag 27 september 2017

Op 21 september is het project dijkversterking Spui Oost officieel afgerond. Het project – het versterken van ruim acht kilometer dijk langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland – is binnen de beoogde planning opgeleverd. Het gebied is tot tenminste 2050 veilig.

In opdracht van Hollandse Delta heeft de combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw, waar Dura Vermeer deel van uitmaakte, de dijk langs het Spui opgehoogd en verbreed. Ook hebben zij aan de buitenkant van de dijk steenbekleding aangebracht en, waar de dijk niet verhoogd of verbreed kon worden, damwanden aangebracht. “Wij staan er in dit gebied nu weer goed voor. De versterking van dijken langs het Spui is onderdeel van het landelijke HoogWater BeschermingsProgramma en draagt direct bij aan de veiligheid van het gebied”, aldus Leo van Gelder (verantwoordelijk voor waterveiligheid bij het waterschap).

Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta maakte een mooie video over het verloop van dit project. Je ziet hierin hoe de dijken versterkt zijn en wat daar allemaal bij komt kijken.

Bekijk onze vacatures

Uitvoerder Onderhoud en Renovatie (utiliteitsbouw en woningbouw) Beverwijk

Uitvoerder Onderhoud en Renovatie (utiliteitsbouw en woningbouw)

Productie / Uitvoering | Bouw en Vastgoed

Senior werkvoorbereider onderhoud, renovatie en transformatie Amsterdam

Senior werkvoorbereider onderhoud, renovatie en transformatie

BIM / Werkvoorbereiding / Calculatie | Bouw en Vastgoed

Strategisch inkoper bouw en vastgoed Rotterdam

Strategisch inkoper bouw en vastgoed

Supplychain | Bouw en Vastgoed

Stagiair(e) Communicatie en Content Rotterdam

Stagiair(e) Communicatie en Content

Stage / Afstuderen | Bouw en Vastgoed

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation