donderdag 13 juli 2017

Met de slogan ‘Excellent living’ verrijst momenteel in Hoofddorp-zuid een grote en in meerdere opzichten bijzondere woonwijk, Tudorpark. Bijzonder, omdat deze gebouwd wordt in de Engelse Tudorstijl: steile daken met vlakke pannen, ramen met roedeverdelingen en in het oog springende schoorstenen met de chimney pots. Bijzonder ook omdat Dura Vermeer hier aanvankelijk begon als bouwer, maar nu ook de rol van risicodragend ontwikkelaar vervult.

Inmiddels zijn de eerste 200 woningen opgeleverd, zoals die van Bas van Eijndhoven in november. Hij zegt verliefd te zijn geworden op de stijl, die er volgens hem uitspringt qua uitstraling en bouwkwaliteit. Van Eijndhoven is zelf bouwprojectmanager en in hem had Dura Vermeer dus een geduchte sparringpartner. "Maar ik heb hier gouden uitvoerders getroffen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen om zelf een beetje variatie aan te brengen. Dat maakt dat elk huis en ieder hoekje van de straat hier anders is. Het bevalt mij meer dan goed."

In totaal zijn er 1.250 woningen gepland, waarvan zo'n dertig procent 'sociale huur' moet worden. Het begon immers als een projectontwikkeling van woningcorporatie Ymere, die hierover al in 2005 de eerste besprekingen met de gemeente Haarlemmermeer voerde. Uiteindelijk zou het nog negen jaar duren voordat bouwer Dura Vermeer de schop in de grond kon steken.

Woningwet

Maar al heel snel veranderde alles door de nieuwe Woningwet. Die schrijft voor dat corporaties zich vooral moeten richten op het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Grootschalige projecten met een groot aandeel koopwoningen, zoals Tudorpark, zijn voortaan uit den boze. Ymere moest de ontwikkeling en verkoop van koopwoningen binnen Tudorpark overdragen aan een partner en vond die in haar co-maker Dura Vermeer. Logisch? Enerzijds wel, zegt Roy van Lieshout, directeur van VOF Tudorpark namens Dura Vermeer Vastgoed. ,,We kennen Ymere al een lange tijd en staan te boek als een zeer betrouwbare partner. Anderzijds is het natuurlijk ook een financieel plaatje: wat is Dura Vermeer bereid te betalen voor die grondpositie?"

Dura Vermeer was inmiddels bekend met de, niet zo heel eenvoudig te verwezenlijken Tudor-bouwstijl. Maar Dura Vermeer was volgens Van Lieshout eveneens aantrekkelijk voor Ymere omdat het risicodragend wilde instappen in de grondexploitatie van Tudorpark. De VOF, bestaande uit beide partners, was bereid om die gronden voor de juiste prijs af te nemen van Ymere, op risico. "Weliswaar doen we dat gefaseerd, maar op het moment dat er geen woning wordt verkocht, zit Dura Vermeer dus voor 50 procent met een stuk weiland."

risicodragend

Dura Vermeer zette nog een stap extra en zit ook risicodragend in de vastgoedontwikkeling. "Zodra de gronden bouwrijp zijn en er een bruikbaar uitwerkingsplan voor is, moeten wij daar woningen op gaan ontwikkelen en verkopen", weet projectdirecteur vastgoedontwikkeling Bas Sijmonsbergen van Dura Vermeer Bouw Midden West. "De meest ideale situatie, en die streeft Dura Vermeer ook na, is natuurlijk dat je pas een verplichting hebt om die grond te kopen als er zicht is op een bepaald percentage verkoop. Maar daar kom je in de huidige markt niet meer mee weg."

Oplevering in 2020

Dura Vermeer zorgt er bovendien voor dat het project Tudorpark versneld wordt uitgevoerd. De grondexploitatie loopt weliswaar nog tot 2024, maar beide directeuren willen de laatste woning hier toch echt in 2020 opleveren. Van Lieshout: "En dat is dan weer prettig voor Ymere. Die grond willen ze graag uit de boeken. Hoe sneller de bouw klaar is, hoe gunstiger dat is." 

Vergeleken met een corporatie kan Dura Vermeer volgens Sijmonsbergen ook veel meer slagkracht aan de dag leggen op het gebied van ontwikkeling, bouw en infrastructuur. "Wij kunnen het totale pakket goed overzien. In een klein half jaar hebben we hier nu de planontwikkeling gereed voor de volgende 700 woningen." Van Lieshout vult aan dat met name de grote woningcorporaties veel bezit hebben, in gronden of herontwikkelingswijken. "Omdat zij het niet meer mogen, hebben ze marktpartijen nodig. Ik denk zeker dat wij een goede partij zijn om daarin te participeren, zowel financieel als qua bemensing." 

En dus lieten Ymere en Dura Vermeer op 10 mei jongstleden alle stakeholders graag zien hoe de 'doorstart' van project Tudorpark vorm heeft gekregen. Het gezelschap fietste door het plandeel dat al gereed is en hoorde dat er voor het vervolg liefst 6.500 geïnteresseerden zijn. De conclusie was eensgezind: met dat excellent living zit het hier wel goed.

Bekijk onze vacatures

Stagiair(e) Calculatie Hengelo

Stagiair(e) Calculatie

Stage/Afstuderen | Bouw en Vastgoed

BIM programmeur Rotterdam

BIM programmeur

BIM/Werkvoorbereiding/Calculatie | Bouw en Vastgoed

Tenderleider Rotterdam

Tenderleider

Project-/Tendermanagement | Infra

Senior Constructeur Kunstwerken 's-Hertogenbosch/ Hoofddorp

Senior Constructeur Kunstwerken

Ontwerp/Advies/Engineering | Infra

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation