woensdag 5 april 2017

Een sterke focus op de strategische prioriteiten en gesteund door een aantrekkende markt hebben zich bij Dura Vermeer in het boekjaar 2016 vertaald in een hogere omzet en een aanzienlijk beter nettoresultaat. ‘Er is duidelijk sprake van een nieuw perspectief. De onderneming ligt op koers voor wat betreft de strategie en de meerjarige ambities’, aldus Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de presentatie van de jaarcijfers van 2016.

Kerncijfers (bedragen in miljoenen euro’s)

 

2016

 

2015

 

 

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Infrastructuur

Advies en diensten

Bedrijfsopbrengsten

 

 

376

295

448

26

1.145

 

 

358

258

410

26

1.052

 

EBITDA uit gewone bedrijfsuitoefening

Eigen vermogen

Nettoresultaat

Solvabiliteit eigen vermogen

Netto financieringspositie

Werkvoorraad

Aantal werknemers

 

25,1

114,5

9,1

28,2%

40,1

1.631

2.423

 

16,8

105,3

3,6

27,1%

49,6

1.466

2.398

 

 

 

 

 

 

 

 

Dura Vermeer zag in haar kernactiviteiten - woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur - de omzet als geheel toenemen met 9%. In de woningbouw benutte Dura Vermeer de sterk verbeterde marktomstandigheden. Ondanks relatief lage volumes en overcapaciteit realiseerde Dura Vermeer ook groei in de utiliteitsbouwmarkt. In beide marktsegmenten stegen de onderhouds- en renovatieactiviteiten aanzienlijk. Ook in de infrastructuurmarkt, waar sprake was van langzaam herstel en een voorzichtige verbetering van het prijsniveau, boekte Dura Vermeer een omzettoename. Enkele in 2016 gerealiseerde projecten zijn het kantoor van advocatenfirma Stibbe (Amsterdam), een maritiem trainingsfaciliteit voor Carnival Cruises (Almere), studentenwoningen Potentiaal (Eindhoven), woningen Nobelhorst (Almere), renovatie hoofdkantoor Alliander (Arnhem), spoorvernieuwing OV-SAAL (Almere), zuidelijke wegomlegging Oudenbosch en de renovatie van de Velsertunnel (Amsterdam).

Het bouwconcern heeft 2016 afgesloten met een nettoresultaat van € 9,1 miljoen, een forse stijging ten opzichte van de € 3,6 miljoen in 2015. De bedrijfsopbrengsten namen met 9% toe tot ruim € 1,1 miljard. Zowel bij de activiteit Bouw en Vastgoed als bij de activiteit Infra was sprake van een aanzienlijke stijging van de EBITDA-marge uit gewone bedrijfsuitoefening. De werkvoorraad nam toe van € 1.466 miljoen in 2015 tot € 1.631 miljoen in 2016. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen steeg van 27,1% in 2015 naar 28,2% in 2016 op een balanstotaal van € 406,3 miljoen. De netto financieringspositie (liquiditeit minus rentedragende schulden) bleef onveranderd goed op positief € 40,1 miljoen (2015: € 49,6 miljoen).

Resultaatverbetering

De EBITDA (bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen vόόr afschrijvingen en incidentele baten en lasten) nam toe van € 16,8 miljoen in 2015 naar € 25,1 miljoen in 2016. De verbetering van het resultaat bij zowel de activiteit Bouw en Vastgoed als de activiteit Infra komt voort uit een aantrekkende markt, onze inspanningen aangaande de strategische prioriteiten, een beter prijsniveau op nieuwe werken, resultaatverbeteringen op bestaande werken en lagere dekkingstekorten op directe en indirecte kosten. Daartegenover stonden wel hogere tenderkosten.

In het verslagjaar werd een groot aantal nieuwe projecten verworven, waaronder woningbouwontwikkeling Tudorpark (Haarlem), transformatie zorgvastgoed zorginstelling Cordaan  (Amsterdam), nul-op-de-meter woningen Vogelbuurt (Ulft), een nieuw kantoor voor Rabobank (Gouda), renovatie stadhuis Zoetermeer, waterbeschermingsproject Ooijen-Wanssum (Limburg), de wegverbreding A6 Almere Havendreef – Almere Buiten en de herinrichting van het Leidseplein (Amsterdam).

Vooruitzichten

Dura Vermeer verwacht een verdere verbetering van het resultaat bij ongeveer gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten. Dura Vermeer blijft sturen op het selectiever aannemen van projecten en geeft prioriteit aan resultaatverbetering boven groei in omzet. Evenals in 2016 is de verwachting dat de liquiditeitspositie goed blijft en dat ruim wordt voldaan aan de bankconvenanten.

Bekijk onze vacatures

Junior Werkvoorbereider onderhoud, renovatie en transformatie Utrecht

Junior Werkvoorbereider onderhoud, renovatie en transformatie

BIM / Werkvoorbereiding / Calculatie | Bouw en Vastgoed

Stagiair(e) Graphic design/ Vormgeving Utrecht

Stagiair(e) Graphic design/ Vormgeving

Stage / Afstuderen | Bouw en Vastgoed

Project controller bouw en vastgoed Rotterdam

Project controller bouw en vastgoed

Administratief / Financieel | Bouw en Vastgoed

Tenderleider Rotterdam

Tenderleider

Project- / Tendermanagement | Infra

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation