donderdag 12 oktober 2017

Wethouder Ruimte, Wonen en Wijken Tjeerd Herrema en projectdirecteur Erik Stoelinga van Parkway6 – aannemerscombinatie bestaande uit Dura Vermeer en BESIX – hebben op de landelijke Dag van de Duurzaamheid de eerste lading duurzaam ECO-zand in ontvangst genomen. De gemeente Almere, Rijkswaterstaat en Parkway6 hebben duurzame maatregelen genomen voor de verbreding van de A6 en de aangrenzende lokale wegen in Almere. Voorbeelden zijn de toepassing van ledverlichting en het transport van bouwmaterialen over water. Ook wordt dit deel van de A6 de eerste energie-neutrale weg van Nederland.

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid hebben leerlingen van het Helen Parkhurst Technasium samen met  duurzaamheidsexperts van Rijkswaterstaat, Parkway6 en Almere gebrainstormd over ideeën om (snel)wegen in de toekomst duurzamer te maken. De uitkomsten worden in een later stadium getoetst op haalbaarheid en praktische toepassing.

ECO-zand

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt in de periode tot 2022 verbreed naar vier keer twee rijbanen. Het ECO-zand is nodig omdat de A6 ter hoogte van het Weerwater wordt verlaagd naar maaiveld-niveau, waardoor er diverse nieuwe, lokale wegen moeten worden aangelegd die aansluiten op de verbrede A6. Daar is veel zand voor nodig. Om de hoeveelheid nieuw zand te beperken, is er voor gekozen om dit grotendeels met duurzaam ECO-zand te doen. ECO-zand komt voort uit het reinigingsproces van oud asfalt. In totaal zal zo’n 150.000 à 200.000 m3 ECO-zand gebruikt worden. Dit staat gelijk aan ongeveer 7.000 tot 10.000 volle vrachtwagens.

Duurzame maatregelen

Zowel de verbrede A6 als de lokale en provinciale wegen krijgen ledverlichting. Het transport over de weg wordt bij het verbreden van de A6 beperkt door zoveel mogelijk bouwmaterialen per schip aan te voeren. Via de zandtransportlocaties bij de Hoge Vaart, de Hollandse Brug en de Lage Vaart wordt het materiaal overgeladen in vrachtwagens en daarna naar de bestemming gebracht. Daarnaast worden binnen het project alle vrijkomende materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Het asfalt gaat terug naar de asfaltfabriek en het vrijkomende beton wordt gebruikt als fundering voor nieuwe wegen of als grondstof voor nieuw beton.

Energie-neutrale weg

Na oplevering is dit deel van de A6 de eerste energie-neutrale weg van Nederland. Samen met de gemeente Almere en Parkway6 gaat Rijkswaterstaat de A6 energieneutraal maken. Door de aanleg van een zonnepanelenveld bij knooppunt Almere kan de A6 Almere straks in zijn eigen energiebehoefte voorzien.
 

Bekijk onze vacatures

Allround Uitvoerder Apeldoorn

Allround Uitvoerder

Productie / Uitvoering | Bouw en Vastgoed

Geotechnisch Adviseur 2132 AT Hoofddorp / 5216 PC 's-Hertogenbosch

Geotechnisch Adviseur

Ontwerp / Advies / Engineering | Infra

Verkeerskundig Adviseur 2132 AT Hoofddorp

Verkeerskundig Adviseur

Ontwerp / Advies / Engineering | Infra

Strategisch inkoper bouw en vastgoed Rotterdam

Strategisch inkoper bouw en vastgoed

Supplychain | Bouw en Vastgoed

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation