dinsdag 26 januari 2016

Eerder deze maand is de Revit Standards Foundation opgericht. Wij spraken met vice-voorzitter Gert-Jan Ditsel over het nut en de noodzaak van deze stichting. De Nederlandse Revit Standaard is een open standaard, een uniforme werkmethodiek, die gratis te gebruiken is voor alle Revit-gebruikers. Maar ook gebruikers van andere software kunnen hun voordeel doen met deze open standaard.

Gert-Jan Ditsel
Gert-Jan Ditsel (manager BIM) is sinds twee jaar verantwoordelijk voor de implementatie van de BIM-software Revit bij Dura Vermeer. Vanuit zijn achtergrond bij een reseller van deze software, heeft hij alle expertise op dit gebied in huis. Bij Dura Vermeer deed hij het afgelopen jaar ervaring op in de werkvoorbereiding en leerde hij alles over ‘BIM in de praktijk’. Hij denkt al jaren mee over het standaardiseren van informatie en is lid van de Revit GebruikersGroep (RGG). De ontwikkeling van de Nederlandse Revit Standaard (NLRS) is volgens Gert-Jan de sleutel tot succesvol werken met BIM. Als vicevoorzitter van de nieuwe Revit Standards Foundation (RSF) is hij nu verantwoordelijk voor het aansturen van de Technical Committee, die deze BIM standaard verder blijft ontwikkelen en onderhouden. Zijn missie: "We gaan de Revit-wereld verbeteren en daarmee BIM echt verder brengen."

Waarom is een open standaard belangrijk?
"De Nederlandse Revit Standaard (NLRS) is een open standaard die gratis te gebruiken is. Dat is niet alleen belangrijk, maar zelfs noodzakelijk”, stelt Gert-Jan. “Als die er niet is, dan krijg je namelijk te maken met, soms kostbare, licenties. Juist omdat het gratis is, kun je het gebruik ervan ook adviseren of zelfs voorschrijven aan iedereen die meewerkt aan een bouwkundig, constructief of installatietechnisch model. Door de structuur en opbouw aan te houden van de standaard, geef je structuur aan BIM én aan het proces. Dat maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om informatie te filteren of hoeveelheden uit het model te extraheren. Het komt in feite neer op het stroomlijnen van de ‘i’ in BIM (Bouw Informatie Model)."

Hoe werkt de NLRS?
"Alleen informatie die op dezelfde manier gecodeerd of benoemd is, kan met elkaar vergeleken worden. In de NLRS hebben we een uniforme manier van informatie benoemen en coderen opgenomen. De uniformiteit van de standaard zorgt voor een enorme slag in efficiency. Van ontwerp tot en met uitvoering, maar ook in beheer en onderhoud kun je je daarvan het belang voorstellen: stel dat een partij die verantwoordelijk is voor het beheer van een pand wil weten hoeveel vierkante meter glaswerk er aan de oostkant van een gebouw zit, dan komt die niet ver als alle raampartijen verschillende naamgeving hebben. Door alles op dezelfde manier een naam te geven, heb je in een oogopslag overzicht over je werken. Door met de Nederlandse Revit Standard te werken, heb je én direct antwoord op je vragen én zijn alle partijen tegelijk geïnformeerd."

Werkt de NLRS voor iedereen?
Er is onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de sector (BIM Maturity Sector Analysis) en onder partners van Dura Vermeer. In beide onderzoeken werd gekeken naar barrières en kansen voor goed gebruik van BIM. "Het hanteren van open standaarden neemt een aantal belangrijke barrières weg", constateert Gert-Jan Ditsel. "Er wordt al gewerkt aan de hand van bepaalde normen en standaarden, zoals de RVB BIM norm, NL-SfB, en IFC.  Door te werken met de NLRS voldoe je op veel punten al aan deze standaarden."

Hoe werkt dat voor niet-Revit gebruikers?
Criticasters werpen op dat het hanteren van een standaard die gebaseerd is op Revit, gebruikers van andere software uitsluit. "Ja en nee. Ik vind het belangrijk dat we overkoepelend denken. Wat wij op dit moment doen, is inderdaad de Revit-wereld verbeteren, zodat we echt vooruit kunnen met BIM. Maar dezelfde modelleerafspraken die onder de NLRS liggen, kun je ook doorvertalen naar een onderlegger voor andere software. We hanteren niet voor niets een open standaard. Het staat iedereen vrij zijn voordeel te doen met het werk dat voor de NLRS al verzet is. Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Bovendien is de export naar IFC een belangrijk onderdeel, waar dan ook sterk de focus op ligt in de NLRS."

Waarom een Revit Standard Foundation?
"Met de oprichting van de Revit Standard Foundation (RSF) is het intellectueel eigendom van NLRS als open standaard geborgd", legt Gert-Jan Ditsel uit. "Martijn de Riet, Wim Tas en Mark Wieringa (Bimforce) hebben de standaard geschreven en zij wilden hun gebruikersrechten overdragen. Daarmee handelen ze natuurlijk helemaal in de geest van deze open standaard: van en voor iedereen. Met de oprichting van deze stichting kunnen we die open structuur behouden en bewaken."

Wat is het doel van de stichting?
"Allereerst willen we de standaard blijven (door)ontwikkelen en onderhouden en de openheid ervan borgen. Het doel is kortgezegd dat wij de NLRS beheren en verder verspreiden. We zijn dan ook een internationale stichting. Vandaar de Engelstalige naam en het veranderen van de eerder gebruikte term DRS naar NLRS: NL is de internationale afkorting voor Nederland. We zijn dus klaar om ook internationaal stappen te zetten. De Nederlandse standaard wordt gebruikt als kapstok voor de andere landen om hun eigen standaard te schrijven. We hebben op dat gebied al goede gesprekken met België, Duitsland, Denemarken en Australië. Een andere belangrijke pijler is het certificeren van de content. Dat wil zeggen: voldoet de content in Revit aan de standaard? We onderzoeken hoe we dit het beste aan kunnen pakken, met als doel dat alle content in het systeem ‘met elkaar kan praten’ en daardoor in- en uitwisselbaar is."

Waarom investeert Dura Vermeer hierin?
"Wij zijn bij Dura Vermeer sinds het opzetten van de BIM-afdelingen op onze vestigingen zelf aan het modelleren met deze standaard. Onze ervaring is dat de open standaard mogelijkheden biedt voor het doorbreken van die welbekende veelheid en diversiteit aan structuren en informatie. Die hele kluwen hanteerbaar maken; daar heeft iedereen in de keten baat bij. Als Dura Vermeer nemen we onze verantwoordelijkheid als koploper op het gebied van BIM.  We investeren in samenwerkingen als deze, met de Revit Standard Foundation, omdat die ons helpen onze ambities waar te maken."

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.