Raad van Commissarissen
J.M.A. van der Lof MBA, voorzitter 
M.W. van Sluis RA, vice-voorzitter
J.M.A. van der Lof MBA                                                                                                                                                                                       
drs. P.S. Overmars                                                                                                                                                                                                     B. Vree
ing. D. van Well                                                                                                                                                                                                        M.A. van Lier Lels (adviseur)                  

 

Raad van Bestuur

drs. J. Dura MRE,
voorzitter

L.H. Barg RA, CFO

ir. R.P.C. Dielwart

ir. T. Winter

 

Concernstaf 
J.T. Aalbers (ICT) 
drs. A.A. Boot (HR) 
drs. H. G. Wisman RA (Financiën) 
G.B. Metselaar (Corporate Communicatie) 
mr. T. Wilmink (Juridische Zaken)

Divisiedirectie Bouw en Vastgoed 
ir. R.P.C. Dielwart, voorzitter 
M.A. ter Hark RA 
ing. A. Köster
drs. P.C.M. Krop MRE MRICS

Divisiedirectie Infra 
ir. T. Winter, voorzitter 
drs. J. Dijkstra RA

Advies en Diensten (Advin/Archicom) 
J.W. van Holst (ai)

Facilitaire Bedrijven 
ir. E.J. Peters

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation