Historie

Ruim 165 jaar geleden legt Job Dura de fundamenten van onze onderneming met de start van een eenvoudige timmerwinkel in Katendrecht bij Rotterdam. Onder de volgende generaties Dura en door de fusie met Vermeer groeit het bedrijf uit tot de Dura Vermeer Groep van nu.

RealheadImg
Portret Rob Dura

1855

Job Dura opent timmerwinkel aan de Dordtsche Straatweg in Katendrecht

1872

Opening Nieuwe Waterweg

1880

Job Dura installeert de eerste bovengrondse telefoonleiding tussen Rotterdam en Dordrecht

Het Katendrecht waar Job Dura zijn timmerwinkel begint, is in de tweede helft van de negentiende eeuw een landelijk gebied. Vanuit Rotterdam is het dorp uitsluitend te bereiken met de pont vanaf de Veerhaven in het Nieuwe Werk, het tegenwoordige Scheepvaartkwartier. Welgestelde Rotterdammers, onder wie bankier Marten Mees en koopman Lodewijk Pincoffs, hebben in Katendrecht grote buitenplaatsen die dienst doen als zomerverblijf. Naast de lokale boerenbedrijven en oude hofsteden vormen zij voor Dura een belangrijke bron van opdrachten. Het gaat vooral om verbouwings- en onderhoudswerk maar ook om nieuwbouw van stallen, schuren en andere bijgebouwen én de aanleg van een drinkwaterleiding. Omstreeks 1880 installeert Dura bovendien de eerste telefoonleiding tussen Rotterdam en Dordrecht. Met de komst van de eerste havens op zuid, gaat Job Dura ook werken verrichten voor de scheepswerven die zich hier vestigen, zoals Rijkee & Co. en Bonn & Mees. Zodoende bouwt Dura, die in die tijd nooit meer dan veertien knechten in dienst heeft, aan een goede reputatie en een stevig fundament voor de volgende generatie.

1895

Rotterdam annexeert Katendrecht

1898

Daniël en Leendert Dura nemen het bedrijf van hun vader Job over

Portret Leendert Dura Portret Daniël Dura

De gebroeders Leendert en Daniël Dura nemen bedrijf over

In 1898 vindt Job Dura het tijd worden om het bedrijf over te dragen aan zijn zoons. Vanwege de voorgenomen aanleg van de Maashaven, waarvoor het dorp Katendrecht grotendeels moet wijken, heeft de gemeente woningeigenaren en grondbezitters uitgekocht. Zo ook de dan 69-jarige oude Job Dura. Hij besluit van zijn pensioen te gaan genieten en de leiding van het bedrijf in handen te geven van Leendert en Daniël. Zij verhuizen naar een pand in het deel van de Dordtsche Straatweg dat niet onder de slopershamer was verdwenen. Onder hun leiding groeit de firma Gebr. Dura van ambachtelijk timmerbedrijf tot geprofessionaliseerd aannemersmaatschappij. De broers hebben aanvankelijk een heldere rolverdeling: Daniël geeft leiding op de bouwplaats, terwijl Leendert zich met de technische, organisatorische en administratieve werkzaamheden bezighoudt. In tegenstelling tot hun vader willen zij geen renovatiewerk meer uitvoeren, maar zich uitsluitend richten op nieuwbouw. Bovendien kiezen zij ervoor hooguit enkele grote werken tegelijk aan te nemen, zodat de kwaliteit van het werk – en daarmee de goede reputatie van het bedrijf – gehandhaafd wordt. De firma blijft nog twintig jaar in Katendrecht gevestigd. In 1917 verhuist Leendert met het kantoor naar de Henegouwerlaan in Rotterdam-west, vier jaar later gevolgd door Daan die aan de nabij gelegen Beukelsdijk gaat wonen.

1908

Rotterdamse Beurs

In 1908 wordt de Rotterdamse Beurs door Dura ingrijpend verbouwd.

1917

Kantoor van het bedrijf verhuist naar de nieuwe woning van Leendert aan de Henegouwerlaan

1918

Dura bouwt eerste woningwetwoningen aan de Rozemarijnstraat

Woningwetwoningen Rozemarijnstraat

Dura bouwt mee aan de eerste woningwetwoningen van Rotterdam in de Rozemarijnstraat. Vanaf 1914 worden woningbouwverenigingen gestimuleerd deze eenvoudige woningen, bedoeld voor mensen met een lager inkomen, te bouwen om de woningnood aan te pakken.

1929

Beurskrach

Lange Job en korte Job richten de nv Dura’s Aannemingsmaatschappij op

In 1929 komt de derde generatie Dura aan het roer van het bouwbedrijf. Het betreft de zoons van Daniël en Leendert, Job Dzn. en Job Lzn., ook wel lange Job en korte Job genoemd. De neven veranderen de firma in de nv Dura’s Aannemings Maatschappij en zetten vol vertrouwen in op groei. Als je in staat bent twee projecten tegelijk goed uit te voeren, waarom dan niet twintig? Met name Job Dzn., wiens dadendrang en ondernemerschap gelijk op gaan met het vermogen makkelijk contacten te leggen en te onderhouden, weet vele opdrachten te verwerven en het bedrijf uit te breiden. Ook buiten Rotterdam, met als gevolg dat er nieuwe vestigingen worden geopend in Amsterdam (1932) en Den Haag (1937). Behalve in een toename van werken, investeert Dura ook in een verbreding van activiteiten. Zo zetten de neven Job een bedrijf neer dat stevig genoeg was om zowel de crisis als de oorlog te overleven en, sterker nog, te excelleren tijdens de wederopbouwperiode.

1932

Opening bijkantoor in Amsterdam

Oprichting Centrale Verwarmings Unie

1934

Kantoor verhuist naar Heemraadssingel

1937

Dura opent een filiaal in Den Haag

1938

Oprichting nv Betonbouw Dura v/h J.C. Bartels in Valkenburg

1939

Dura bouwt de Galeries Modernes in Utrecht

Galeries Modernes, Utrecht

De bouw van de Galeries Modernes in Utrecht is een van de grootste opdrachten voor Dura’s Aannemingsmaatschappij voor de Tweede Wereldoorlog. Het nieuwe gebouw bevindt zich op steenworp afstand van het oude winkelpand. De bouw verloopt niet zonder moeilijkheden. Op 13 maart 1939 legt een grote brand het oude winkelcomplex volledig in de as. Dit vertraagt de werkzaamheden aanzienlijk. Desondanks kan het nieuwe gebouw in 1940 worden opgeleverd, waarbij vooral het moderne ventilatiesysteem, aangelegd door de Centrale Verwarmings-Unie de aandacht, trekt.

1940

Bombardement op Rotterdam

1941

Job Lzn. trekt zich terug uit het bedrijf

Oprichting Aannemers Combinatie Werken Rotterdam (Acowero), waarin Dura participeert

1943

nv Betonbouw Dura verhuist naar Heerlen

1948

Dura bouwt eerste Welschen-flats

Welschen flats, Heerlen

Betonbouw Dura start met de bouw van 96 flats in opdracht van de Staatsmijnen, twee jaar later gevolgd door nog eens 250 Welschen-woningen in Heerlen. Met deze vorm van systeembouw verwerft het bedrijf ook in de Randstad grote opdrachten.

1949

Dura neemt Algemeen aannemings­bedrijf ir. A.F.U. Krikke over. Voor Dura was dit de eerste grote overname na de Tweede Wereldoorlog. Door de wederopbouw en de daarmee samenhangende groei van het bedrijf zouden er nog vele overnames volgen.

1950

Wet Materiële Oorlogsschade

Dura vestigt zich overzee

Na de oorlog besluit Job Dura Dzn. zich internationaal uit te breiden. Net als vele andere ondernemers denkt Dura op deze manier iets achter de hand te hebben voor het geval de communisten op zouden rukken tot in West-Europa, wat in die jaren als een reëel gevaar wordt beschouwd. Dura zet zijn zinnen in eerste instantie op Australië, waar een groot gebrek aan aannemers heerst. In 1950 richt hij er samen met BAM-directeur Joop van der Wal de Dutch Australian Contracting Company – later D.A. Constructions – op, gevestigd in Melbourne en Geelong. Het bedrijf voert vooral grote utiliteitswerken uit, onder meer in opdracht van multinationals als Ford, General Electric, Philips en Shell, waarvoor het twee raffinaderijen bouwt. Een jaar later vestigt Dura zich ook in Zuid-Afrika. Hier start hij verschillende bedrijven met elke een eigen specialiteit: utiliteits- en woningbouw, betonnen paalfunderingen, centrale verwarmingsinstallaties en betonnen dwarsliggers ten behoeve van de spoorwegen. Terwijl het Australische bedrijf in de jaren vijftig zijn hoogtepunt bereikt, piekt het Zuid-Afrikaanse bedrijf in de jaren zeventig, wanneer er hier zelfs meer mensen in dienst zijn dan in Nederland. Dit is tegelijkertijd de periode waarin de internationale politieke gemeenschap steeds luider roept om het land te boycotten in verband met het apartheidsregime. Zodra ook de gemeente Rotterdam de familie Dura hierop aanspreekt – Jobs zoon Daan heeft dan de dagelijkse leiding van het bedrijf intussen overgenomen – besluit het bedrijf uiteindelijk in 1984 het Zuid-Afrikaanse bedrijf te verkopen aan bouwbedrijf Grinaker. Het Australische bedrijf blijft nog tot 2001 eigendom van de familie, maar op dat moment ligt de focus van het bedrijf alweer enige tijd geheel op de Nederlandse markt.

1951

Start bouw Groot Handelsgebouw in Rotterdam

Het Groots Handelsgebouw is een icoon van de wederopbouw in Nederland. Het is ontworpen door de architecten Hugh Maaskant en Willem van Tijen op het moment dat er grote behoefte is aan bedrijfsruimte. Bij de opening in 1953 is het Groot Handelsgebouw het grootste gebouw van Nederland.

>

1952

Oplevering warenhuis Ter Meulen, Wassen en Van Vorst

Op 1 maart 1952 wordt het gloednieuwe warenhuis aan de Binnenweg in Rotterdam geopend. Het warenhuis heeft een gevel van honderd meter lang en, geheel volgens de laatste trend in Amerika, een open en transparante begane grond, zodat de winkelinrichting eenvoudig kan worden veranderd. In het pand zijn onder meer winkelbedrijf Ter Meulen, dameskledingwinkel Wassen en schoenenwinkel Van Vorst gevestigd.

1953

Oplevering Lijnbaan

>

Een van de bekendste projecten die Dura tijdens de wederopbouw van Rotterdam aanneemt, is de bouw van de Lijnbaan, de twee kruisende wandelstraten met 66 winkels tegenover het stadhuis en parallel aan de Coolsingel, naar ontwerp van Van den Broek en Bakema. Als er negen panden zonder koper blijven, biedt Job Dura aan deze voor eigen rekening en risico te bouwen en ter verhuur aan te bieden. Het is een van de eerste vormen van projectontwikkeling in de geschiedenis van het bedrijf. Nadat op 10 juli 1952 de eerste paal wordt geslagen, werken driehonderd Dura-arbeiders ruim vijftien maanden dag in dag uit aan de Lijnbaan. Het ketendorp op de bouwplaats raakt dan ook bekend als ‘Duradam’. De Lijnbaan is met een bouwsom van 13 miljoen gulden een van Dura’s grootste projecten en is tekenend voor de succesvolle periode die Job Dura, net als vele andere Rotterdamse aannemers tijdens de wederopbouwjaren, doormaakt.

1954

Dura-Coignet wordt opgericht

1956

Oprichting Economisch Instituut voor Bouwnijverheid

1960

Uit onvrede over het loon- en bouwbeleid van de overheid en het verloop van de bouwstaking besluit Job Dura Dzn te stoppen met al zijn nevenfuncties en de dagelijkse leiding van zijn bedrijf. Daan Dura neemt de zaak over.

Portret Job Dura

Opening Dura-Coignet fabriek

Dura-Coignet fabriek

Op 16 juni 1960 opent de Dura-Coignet fabriek officieel zijn poorten. De fabriek, gevestigd aan de Eemhaven, is een initiatief van Job Dzn., die met behulp van industriële bouw een oplossing wil bieden voor de woningnood die tijdens de wederopbouwperiode sterk is toegenomen. Het Coignet-systeem voorziet in grote geprefabriceerde wand- en vloeronderdelen die in de fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar hoeven te worden gezet. Dura levert complete flatcomplexen volgens dit systeem. Met het oog op het naderende einde van de woningnood wordt de fabriek in Rotterdam uiteindelijk in 1974 weer gesloten. Met het Coignet-systeem toont Dura zich een vernieuwend bedrijf. Deze innovatieve kracht klinkt ook door in de snelle en flexibele woningbouwconcepten -systemen die Dura Vermeer in de 21ste eeuw toepast, zoals het Pre Choice System (PCS), het modulair bouwen en Building Information Modelling (BIM).

>

1961

Piet Vermeer richt de nv Aannemings­bedrijf P. Vermeer op, dat zich gaat toeleggen op grond-, weg- en waterbouw

Portret Piet Vermeer

Oprichting nv Aannemingsbedrijf P. Vermeer

In 1961 richt de dan 37-jarige Piet Vermeer zijn eigen aannemingsbedrijf op. Hij ziet een grote toekomst voor asfalt. Het wegverkeer neemt in de jaren vijftig en zestig explosief toe met als gevolg dat de aanleg van geasfalteerde wegen een hoge vlucht neemt. Tot die tijd werkte Vermeer bij wegenbouwbedrijf Jan Nelis in IJmuiden, die de overstap naar asfalt niet durft te maken omdat hij ervan overtuigd was dat hier niets mee te verdienen viel. Piet Vermeer denkt hier anders over. Hij maakt een bescheiden start, schaft een bulldozer aan en neemt enkele mensen van Nelis over. Zijn slaapkamer in zijn woonhuis in Heemstede doet de eerste maanden dienst als kantoor, waar Piets vrouw de administratie bijhoudt. Eind 1961 krijgt Vermeer zijn eerste officiële opdracht: de aanleg van een weg en riolering op een industrieterrein in Nieuw-Vennep. Vanaf dan gaat het snel. Twee jaar later haalt Vermeer zijn eerste opdracht van boven de één miljoen gulden binnen. Tien jaar later is Vermeer het grootste bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw in Nederland.

1962

Dura neemt deel in de oprichting van ontwerp- en constructie­bureau Inbo

1963

Dura levert Hilton Hotel Rotterdam op

Hilton Hotel, Rotterdam

Het Hilton hotel in Rotterdam is een van de meest in het oog springende projecten die Dura gedurende de jaren zestig in deze stad uitvoert.

1966

Opening Coentunnel

>

In de zomer van 1966 opent koningin Juliana de Coentunnel. Voor het Vermeerbedrijf een belangrijk moment, aangezien de wegenbouwer verantwoordelijk is voor de asfaltering van de aansluitende wegen. Het nog jonge bedrijf is het prestigieuze karwei een jaar eerder nog moeizaam begonnen. Speciaal voor deze opdracht heeft Vermeer geïnvesteerd in een eerste asfaltmolen. Deze blijkt niet te voldoen - volgens de medewerkers produceerde hij ‘chocolademelk’ in plaats van asfalt. En tot overmaat van ramp verwoest een brand twee kilometer bekabeling. Maar dankzij een nieuwe goedwerkende molen, het gebruik van een moderne zandcement stabilisatiemachine en een bandenwals verloopt het verdere project voorspoedig. Bovendien blinkt Vermeer uit in efficiënte werkmethoden. Dit bezorgt het nog jonge bedrijf een goede reputatie, wat leidt tot een groot aantal opdrachten in binnen- en buitenland.

1967

Dura's Aannemings­maatschappij wordt omgezet in Verenigde Dura Bedrijven bv. Hieronder vallen de buitenlandse vestigingen en de werk­maatschappijen Dura’s Aannemings­maatschappij, Dura Woningbouw en de Centrale Verwarmings Unie

1971

Vermeer neemt Aannemingsbedrijf Vloeigas Pijpleiding nv over. Het bedrijf diversifieert en neemt in de loop der jaren ondernemingen in verschillende sectoren over.

1972

De Nederlandse Participatie Maatschappij neemt een belang van 30 procent in Vermeer

1973

Eerste oliecrisis

1976

Rijksweg 4

Zandzuiger op het Haarlemmermeer

Eind 1972 weet Vermeer het grootste werk tot dan toe binnen te halen: de reconstructie en verbreding van een deel van Rijksweg 4, een van de drukste snelwegen in Nederland, die dwars door de Haarlemmermeer loopt. Vermeer besluit de winning van de benodigde twee miljoen kubieke meter voor eigen rekening te nemen en schaft hiervoor een eigen zandzuiger aan. Met baggeren als nieuwe specialiteit gaat een oude droom van Piet Vermeer om ‘in de natte’ te gaan in vervulling. De vernieuwde rijksweg wordt in 1976 opgeleverd.

1979

Vanaf 1979 stijgt de hypotheekrente in Nederland dusdanig snel dat huiseigenaren de waarde van hun huis in rook zien opgaan. Vanaf 1985 herstelt de huizenmarkt weer.

1980

Verenigde Dura Bedrijven verhuist naar de Crooswijksesingel

Portret Daan Dura

Daan Dura wordt gedelegeerd commissaris

In 1980 wordt het nieuwe hoofdkantoor van Vermeer in Hoofddorp opgeleverd.

Hoofdkantoor Vermeer, Hoofddorp

1986

Coen Vermeer jr. wordt lid raad van bestuur P. Vermeer Verenigde Bedrijven bv

1990

Job Dura, zoon van Daan en vijfde generatie Dura, treedt in dienst

Portret Job Dura

1995

Piet Vermeer treedt af als voorzitter van raad van commissarissen

Onthulling beeld Triomf

Onthulling 'Triomf' in aanwezigheid van prins Bernhard

Op 27 oktober 1995 wordt de ‘Triomf’ onthuld door prins Bernhard. Beeldend kunstenaar Kees Verkade had ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van bouwbedrijf Dura de opdracht gekregen een beeld te maken dat de overwinning van de wederopbouw symboliseert.

1998

Fusie Dura Vermeer

Fusie Dura Vermeer

Op 12 november 1998 tekenen Vermeer Groep en Dura Bouwgroep de fusieovereenkomst waarmee Dura Vermeer Groep nv wordt opgericht. Beide bedrijven hebben een sterke behoefte aan schaalvergroting en verbreding van activiteiten. Dit lukt onvoldoende op eigen kracht en dus raken de families Dura en Vermeer ervan overtuigd dat zij hier elkaar in kunnen versterken. Er is een klein jaar aan gesprekken en onderhandelingen voor nodig, maar in het najaar van 1998 gaan de lichten definitief op groen. Dura Vermeer richt zich primair op Nederland en op de activiteiten waarin Dura en Vermeer sterk in zijn: woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur en projectontwikkeling. De nieuwe raad van bestuur bestaat uit voorzitter Dick van Well, Ton Nelissen, Herman Spenkelink en Coen Vermeer. Daan Dura, voorheen gedelegeerd commissaris, wordt voorzitter van de raad van commissarissen. Het holdingkantoor komt per 2000 in Zoetermeer. Van hieruit worden de clusters Bouw en Infra en Advies en Diensten geleid. Omdat de fusie in de eerste plaats een verbreding van activiteiten betekent – alleen de internationale activiteiten van Vermeer worden afgestoten – behouden alle 2600 werknemers hun baan. Na de fusie behoort Dura Vermeer ineens tot de top tien van grote bouwconcerns in Nederland.

2001

Uitzending van Zembla die de bouwaffaire inluidt

Daan Dura neemt afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen

Asfalt op de rol

Samen met Intron ontwikkelt Dura Vermeer ‘asfalt op de rol’: een flexibele laag asfalt die min of meer als een rol tapijt over de bestaande wegconstructie wordt gelegd. Deze techniek biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid in zeer kort tijdsbestek reparatie- en vervangingswerkzaamheden uit te voeren. Ook in de infrastructuur is Dura Vermeer dus een innovator. Tien jaar later, in 2011, bewijst het bedrijf dit eens te meer als het in samenwerking met Rijkswaterstaat bij wijze van proef lichtgekleurd, reflecterend asfalt aanlegt op de A35 bij Hengelo.

Vinex-wijk Vathorst, Amersfoort

Vinex locatie De Laak, Vathorst

De bouw van 11.000 woningen van Vinex-locatie Vathorst vangt aan. Dura Vermeer en andere bouwers krijgen ‘carte blanche’ om een stadje te ontwikkelen met een eigen signatuur. Twintig verschillende architectuurstijlen worden losgelaten op deze noordelijke uitbreiding van Amersfoort, waar tegenwoordig ongeveer 17.000 mensen wonen. Het fenomeen ‘Vinex’ was van tijdelijke aard: het had betrekking op de bouw van nieuwe woningbouwlocaties, veelal grote nieuwbouwwijken aan de rand van steden, tussen 1995 en 2005. Vathorst is gezien de vrijheid die de bouwers kregen een bijzonder voorbeeld van deze ontwikkeling.

2003

Coen Vermeer treedt terug uit de raad van bestuur en verlaat het bedrijf

Polderbaan op Schiphol opgeleverd

Asfalt op de rol

Op 1 november 2003 wordt de Polderbaan op Schiphol in gebruik genomen. Dura Vermeer is betrokken bij de aanleg van 3800 meter lange start- en landingsbaan.

2004

Age Vermeer wordt lid van de raad van bestuur

2005

Nieuw hoofdkantoor Unilever opgeleverd

Hoofdkantoor Unilever 'De Brug', Rotterdam

Het nieuwe hoofdkantoor van Unilever ‘De Brug’ wordt in april 2005 opgeleverd. Het kantoor, aan de Nassaukade in Rotterdam gelegen, is 133 meter lang, hangt 26 meter boven het terrein van de Blue Bandfabriek en telt vier verdiepingen. Het transparante bruggebouw van staal en glas is een spectaculair voorbeeld van prefabricage. De complete staalconstructie is naast de locatie in elkaar gezet en daarna op zijn definitieve plek geplaatst. Het gebouw is het resultaat van een prijsvraag die tevens de ontwikkeling en realisatie van woningen op het nabijgelegen Oranjeboomterrein omvat.

2006

Start boren Noord/Zuidlijn

In 2003 gaat de aanleg van de Noord/Zuidlijn van start.

>

2007

Het begin van de financiële crisis

De kredietcrisis, die nog vijf jaar aan zou houden, brengt de bouwsector een zware slag toe. In het eurogebied is de bouw na de industrie de zwaarst getroffen branche. Ook Dura Vermeer komt niet ongeschonden uit de strijd. In eerdere slechte economische periodes kon Dura Vermeer de klap opvangen doordat het bedrijf in meerdere segmenten actief was, zoals woningbouw en infrastructuur. Het probleem met de kredietcrisis is dat deze de gehele economie treft en dus de onderneming over de gehele linie. Pijnlijke maatregelen zijn noodzakelijk en Dura Vermeer krijgt te maken met inkrimping en reorganisaties.

2008

Hoogtepunt van de kredietcrisis die de wereld van 2007 tot en met 2011 in zijn greep houdt.

Age Vermeer treedt terug uit de raad van bestuur en wordt divisiedirecteur Infra

Renovatie Grote Zaal De Doelen, Rotterdam

De Grote Zaal van het Rotterdamse concertgebouw De Doelen ondergaat in 2008 een grote renovatie. Na meer dan veertig jaar intensief gebruik en miljoenen bezoekers is het tijd de zaal een uitstraling te geven die bij de eenentwintigste eeuw past. Dura Vermeer voert het ontwerp van architectenbureau Kraaijvanger uit. De Grote Zaal krijgt voor het eerst nieuwe stoelen en om akoestische redenen wordt de achterwand deels naar voren gezet. Ook legt Dura Vermeer een nieuwe installatie voor luchtverversing aan. De gekoelde lucht komt voortaan niet langer uit het plafond, maar uit de vloer. Ook de verlichting gaat flink op de schop, zodat er meer variatie in sfeer en theatrale effecten mogelijk is. Boven het podium komt een zwevend, transparant podium te hangen. Hierin is alle benodigde techniek verwerkt en met dit plafond kunnen de musici elkaar voortaan beter horen.

2009

Hanzelijn Oudeland, Kampen

Hanzelijn

In 2009 werkt Dura Vermeer mee aan de bouw van de Hanzelijn, een nieuwe vijftig kilometer lange spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle. Het bedrijf realiseert de aanleg van de onderbouw Hanzelijn Oudeland, in totaal vijftien kilometer spoorbaan. Bij dit project zijn verschillende Dura Vermeer-bedrijven betrokken: Dura Vermeer Infrastructuur voert het totale wegenbouwkundige werk uit, Dura Vermeer Beton- en Waterbouw vervaardigt veertien kunstwerken en Dura Vermeer Railinfra zorgt voor een goede aansluiting van de spoorlijn op de bestaande Veluwelijn. Eind 2012 opent koningin Beatrix de Hanzelijn officieel in Lelystad en rijdt zij met de koninklijke trein naar Zwolle.

2010

Job Dura wordt voorzitter raad van bestuur

2012

Nieuwbouw AM3 datacenter, Amsterdam

AM3 equinix kantoor science park

Samen met installatiebedrijf Unica verwerft Dura Vermeer in 2011 de opdracht voor de bouw van een nieuw datacenter voor Equinix (6.400 m²). Op Science Park Amsterdam bouwen de twee partijen een van de duurzaamste datacenters ter wereld. Dura Vermeer realiseert een kantoorgebouw dat bestaat uit twee L-vormige volumes die gespiegeld op elkaar zijn gestapeld. Een Nederlandse primeur is het gebruik van restwarmte. Datacenters gebruiken over het algemeen grote hoeveelheden energie en bij verschillende processen komt veel warmte vrij. Die restwarmte verdwijnt over het algemeen onbenut, maar bij het AM3 datacenter gebeurt dit niet. Met een gedeelte van de overtollige warmte van het gehele Equinix-complex kan namelijk de volledige faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FWNI) van de Universiteit van Amsterdam worden verwarmd. Dit is mogelijk omdat zowel het datacentrum als het vijftig meter verderop gelegen FNWI-gebouw gebruikmaken van warmte-koudeopslag in de grond. Hierbij dient het grondwater als warmtebuffer.

2014

Realisatie Tweede Coentunnel, Amsterdam

Ingang Coentunnel

In 2008 haalt Dura Vermeer samen met andere consortiumleden de uitbreiding van het Coentunneltracé binnen. Een grote en bovendien bijzondere opdracht, want in 1966 was Vermeer ook betrokken geweest bij de aanleg van de oorspronkelijke Coentunnel onder het Noordzeekanaal bij Amsterdam. Ruim veertig jaar na de opening was de Coentunnel een serieus knelpunt. De tunnel zorgde voor opstoppingen en met grote regelmaat ontstonden er lange files op de A8 en de A10-West. Rijkswaterstaat wilde de doorstroming bevorderen en besloot daarom tot de aanleg van een tweede tunnel. In 2009 begint de bouw van de vier tunnelelementen bij het bouwdok van Rijkswaterstaat in Barendrecht. Twee jaar later liggen deze tunnelstukken met een totale lengte van ruim 700 meter op hun plaats. Als de nieuwe tunnel in 2013 opengaat, krijgt ook de Eerste Coentunnel een opknapbeurt. De bestaande tunnel wordt helemaal gestript en vervolgens voorzien van de modernste technieken op het gebied van licht, veiligheid en ventilatie. In 2014 kunnen weggebruikers voor het eerst gebruikmaken van de gecombineerde tunnels. In totaal beschikken de Coentunnels over tien rijstroken, waarvan er twee inzetbaar zijn als wisselstrook en twee alleen als spitsstrook fungeren.

2015

Dura Vermeer bestaat 165 jaar.

De Betuweroute

Dura Vermeer werkt samen met ingenieursbureau Movares aan het spoor bij Zevenaar. Samen realiseren ze een ingrijpende aanpassing van de spoorlay-out, nieuwe beveiligingssystemen en de invoering van een 25kV-bovenleidingsysteem. Aan het eind van het project, in 2016, is de Betuweroute tot aan de grens met Duitsland geheel voorzien van 25kV en hoeven treinen bij Zevenaar niet meer van voltage om te schakelen.

Concept, tekst en beeld: Stad en Bedrijf / Manifesta

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.