Een gezonde omgeving om optimaal te leren én les te geven, multifunctioneel, zuinig en toekomstbestendig. Voor hedendaagse schoolgebouwen gelden hoge eisen. Dura Vermeer bouwt voor u een zogenoemde Frisse School, die aan al deze eisen voldoet. En we doen meer.

Het ministerie van VROM hanteert strenge normen waaraan een schoolgebouw moet voldoen voor het zich ‘fris’ mag noemen. De Frisse School kenmerkt zich onder meer door een gezond binnenmilieu. Schone lucht, een aangename temperatuur, voldoende ruimte en daglicht zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving en leiden tot betere leer- en werkprestaties. 

Een Frisse School is ook een energiezuinige en duurzame school. Dura Vermeer gebruikt bij de bouw van jouw Frisse School duurzame materialen. We passen waar mogelijk energieopwekkers toe, zoals zonnepanelen en warmtepompen. We zijn zo zeker van ons product dat we garanties op het energieverbruik geven.

Naast de standaard normen stelt elke onderwijsinstelling andere aanvullende eisen aan zijn schoolgebouw. Dat snappen we. Daarom  doorlopen we altijd uitgebreid wensen, ambities en eisen van onze opdrachtgevers. We kijken daarbij vooral naar de wensen achter de vraag. Vanuit onze expertise en ervaring zoekt Dura Vermeer naar de beste oplossingen. 
We kunnen bijvoorbeeld een school bouwen die kan ‘meebewegen’ met ontwikkelingen in het onderwijs. Door een slimme constructie zijn uitbreiding, aanpassing, verkleining of opsplitsing mogelijk. Indien gewenst kijken we graag verder dan de opleverdatum. We blijven dan betrokken bij, of zelfs verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het pand. 

Ook een Frisse School met aandacht voor persoonlijke wensen? Neem contact op.

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation