Zoals elk product heeft ook een weg een natuurlijke levensloop. De weg wordt aangelegd,

beheert en na verloop van tijd weer vervangen of verwijderd. Een voorbeeld: aannemer 1 ontwerpt en realiseert de weg. Aannemer 2 beheert en onderhoud de weg tijdens het gebruik van de weg en aannemer 3 verwijdert de weg na het einde van de levensduur en onttrekt de reststoffen.

 

Verschillende partijen, verschillende belangen

Pas in de laatste fase wordt rekening gehouden met de restwaarde van de materialen. Dit

is raar, want bij het ontwerp van de weg zou hier al aandacht voor moeten zijn.

De circulaire levensloop van een weg is dus nu een aaneenschakeling van

lineaire processen. Met verschillende partijen, verschillende opdrachten en verschillende

belangen. Dit moet en kan anders!

 

De Circulaire Weg

Met de Circulaire Weg passen we een nieuw economisch model toe, waarbij het gebruik van de weg centraal staat. Wij zorgen voor de weg en de opdrachtgever betaalt voor de beschikbaarheid ervan. Hiermee zijn we óók verantwoordelijk voor de grondstoffen. Zo wordt al bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud rekening gehouden met een zo lang mogelijk op waarde houden van de materialen, zodat deze ook aan het einde van de levensduur van de weg opnieuw hoogwaardig kunnen worden ingezet.

 

Met de Circulaire Weg zetten we een stap een naar een volledig circulaire economie en

bereiken we het beste resultaat voor de weggebruiker, opdrachtgever en onze natuurlijke omgeving.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation