Wij maken werk van windenergie

Windenergie is in ons windrijke land één van de meest veelbelovende vormen van duurzame energie. De overheid onderkent de potentie van windenergie en heeft de ambitie om alleen al op het land in 2020 6.000 megawatt aan geïnstalleerd vermogen aan windenergie operationeel te hebben. Zowel de bouw als de exploitatie laat zij over aan de markt.

Hoe veelbelovend ook, de realisatie blijkt niet altijd eenvoudig. Men wilt meer windenergie, maar bijna niemand een windmolen in zijn achtertuin. Het vinden en plannen van een optimale locatie van een enkele windmolen of een windpark vergt daarom een zorgvuldige en daardoor vaak langdurige voorbereiding. Na goedkeuring is het vervolgens zaak de installatie(s) zo snel mogelijk te realiseren, zodat de exploitatie en daarmee de terugverdientijd kan beginnen.

Om dit proces soepel te laten verlopen, zijn kennis van het bouwproces en affiniteit met het werken in een complexe omgeving essentieel. Dura Vermeer heeft beide in huis. Wij helpen opdrachtgevers – of dat nu een projectontwikkelaar, particulier of energiebedrijf is – bij het uitwerken van de plannen, het ontwerp en de engineering van het windpark. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de leverancier van de windturbines en specialistische systemen. Wij tekenen vervolgens voor de aanleg van de infrastructuur (uiteenlopend van de toevoerwegen tot en met de fundaties voor de molens) en regelen alle benodigde vergunningen en afstemming met de omgeving. Al naar gelang de wensen doen wij dit voor één of meerdere onderdelen of voor het gehele project door onze klant volledig te ontzorgen.


Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact met ons op.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation