In de regio Arnhem

is de cirkel weer rond

Gerealiseerd
status
12-2015 - 12-2016
Loopduur
Bedrijfsleven
Segment

81% hergebruik, 67% CO2 reductie, 98% afvalrecycling en 80% energiereductie. Alliander legde de lat hoog bij de renovatie van haar hoofdkantoor in Arnhem. Doelstellingen die weinig aan de verbeelding overlieten en die gestoeld zijn op vier door de netbeheerder geformuleerde pijlers: energieneutraal, circulariteit, stimulerende (werk)omgeving en lokaal duurzaam. Dura Vermeer werd gekozen als partner voor de uitvoering van deze circulaire renovatie.

Circulair bouwen

Het circulaire karakter van de verbouwing is gedurende de hele renovatieperiode zichtbaar geweest. Om te beginnen is ervoor gekozen om het bestaande pand te verbouwen en het dus niet te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Van het bouwafval is meer dan 95 procent gescheiden ingezameld en waar mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik binnen het kantoor of elders. Zo is puin dat tijdens de verbouwing uit het pand kwam (ca. 1.850.000 kg) voor een deel gebruikt voor verharding van de grond rondom het gebouw. Het meeste puin is afgevoerd en werd elders gebruikt als fundatie onder nieuwe wegen.

Full electric

Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte, waardoor de afname van het net naar verwachting met meer dan 70 procent omlaag gaat. Het kantoor is een ‘full electric’ gebouw geworden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de energie die wordt opgewekt via honderden zonnepanelen. Voor de verwarming van het gebouw wordt gebruikgemaakt van aardwarmte en -koude.


  • LocatieArnhem
  • OpdrachtgeverAlliander
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Bouw Hengelo

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation