In de regio Delft

lieten wij het spoor ondergronds verdwijnen

In uitvoering
status
01-2009 - 12-2017
Loopduur
ProRail
Segment

Spoorzone Delft

Voor spoorbeheerder ProRail en Gemeente Delft is het treinspoor door Delft al jaren een knelpunt. Het treinviaduct dat loopt langs de historische binnenstad levert geluidsoverlast op voor omwonenden en brengt (veiligheids)risico’s met zich mee. Het is met zijn twee sporen ook niet berekend op het toekomstige treinverkeer. Het viaduct door Delft is bovendien een flessenhals in het drukste spoortraject in de Randstad, met 350 treinen per dag. Het ontsiert het historische stadsbeeld en snijdt de stad in tweeën. Beide partijen hebben de ambitie om deze problemen op te lossen door Spoorzone Delft te herontwikkelen. Onderdeel hiervan is de bouw van een 2,3 kilometer lange vier sporen spoortunnel en een goed bereikbaar ondergronds treinstation als onderdeel van een compact knooppunt voor openbaar vervoer.

De uitdaging van Combinatie CrommeLijn (Dura Vermeer, CFE en Mobilis) zit in het ondergronds bouwen in dichtbevolkt gebied. De spoortunnel gaat dwars door Delft en loopt langs enkele monumentale of op staal gebouwde panden. Dit stelt hoge eisen aan de bouwmethode en het vakmanschap, waarmee deze wordt uitgevoerd. Voor het grootste gedeelte van de bouw van de spoortunnel wordt gebruikt gemaakt van de "wanden-dakmethode" in combinatie met diepwanden. Dit is een trillings- en geluidsarme bouwmethode. Waar dit niet kan, zoals bij water, wordt gebruik gemaakt van de damwandmethode. Binnen de hekken van het bouwterrein is veel aandacht om de veiligheid van het bouwpersoneel te garanderen. Buiten de hekken wordt hoog ingezet op communicatie met de omgeving om de verwachtingen rondom veranderingen, hinder en overlast maximaal te managen.

 

 

  • Aanneemsom+/- 335 miljoen euro
  • LocatieDelft
  • OpdrachtgeverProRail
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Dura Vermeer Infra Regio Zuid West, Dura Vermeer Railinfra
  • VerwervingswijzeD&C

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation