In de regio Goudswaard

Waarborgen we droge voeten voor de komende 50 jaar

Gerealiseerd
status
03-2015 - 11-2016
Loopduur
Waterschappen
Segment

Dijkversterking Spui Oost

Een aantal waterkeringen in de Hoekse Waard voldoet niet aan de wettelijke norm en wordt daarom versterkt. Het project Dijkversterking Spui Oost pakt een deel van de waterkeringen in dit gebied aan. In opdracht van waterschap Hollandse Delta is bouwcombinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw in april 2015 gestart met het versterken van ruim 8 kilometer dijk langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland. Dura Vermeer maakt onderdeel uit van het projectteam. 

De dijkversterking komt tot stand door de dijken op te hogen en te verbreden met extra grond. Aan de buitenkant van de dijk wordt steenbekleding aangebracht zodat golfslag minder beschadigingen aan kan brengen. Op een aantal locaties, zoals in de dorpskern van Goudswaard, is er geen ruimte om de dijk te verhogen en te verbreden. Om de dijk daar op zijn plek te houden, worden er op diverse locaties damwanden aangebracht in de ondergrond. Dit voorkomt dat de dijk gaat schuiven of uitzakt onder invloed van de kracht van het drukkende water. Om de Landelijke Korendijk te verstevigen, worden stabiliteitskolommen in de ondergrond aangebracht, een innovatie van Dura Vermeer. De genoemde acties zijn nodig om droge voeten te houden en de veiligheid van het dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen. Na de dijkwerkzaamheden worden de wegen en fietspaden hersteld en nieuwe asfaltverhardingen aangebracht. Binnendijks wordt gras ingezaaid.
 

Beschikbaarheid

Op of direct naast de dijken die verhoogd of verstevigd worden, liggen wegen en fietspaden. Toch is op verzoek van de opdrachtgever de bereikbaarheid en doorstroming tijdens de werkzaamheden gegarandeerd. Er wordt gewerkt met gedeeltelijke afsluitingen, omleggingen of omleidingen. Eén van de hinder beperkende maatregelen is dat er zoveel mogelijk materiaal via het water wordt aangevoerd om zo min mogelijk groot wegtransport plaats te laten vinden. Grond en stenen voor de ophoging van de dijken komen dan ook via het water. In plaats van elke 2 minuten een vrachtauto voor de grond komt het nu neer op 1 of 2 schepen per dag. 

Omgevingscommunicatie speelt een grote rol in dit project en niet alleen vanwege de informatie omtrent de omleggingen en omleidingen. Op sommige deeltrajecten zijn de werkzaamheden wel heel dicht bij de huizen. Het vaste projectteam houdt de omwonenden op de hoogte in persoonlijke gesprekken, met schriftelijke informatie en een website. Ook houdt het projectteam wekelijks een inloopspreekuur. 


  • Aanneemsom28 miljoen
  • LocatieGoudswaard
  • OpdrachtgeverWaterschap Hollandse Delta
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Dura Vermeer Infra Regio Zuid West
  • VerwervingswijzeE&C

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.