Werken in treintjes

Als je een project uitvoert, wil je elkaar niet in de weg zitten. De weggebruiker wil geen hinder ondervinden van jouw werkzaamheden en grond- of terreineigenaren willen niet dat hun erven of akkers beschadigen door het vele bouwverkeer dat passeert.

Met slimme en doordachte bouwlogistiek kan veel worden bereikt. Zo werkten wij bij de capaciteitsuitbreiding van de A10-Oost "in treintjes" op smalle ruimtes, zodat altijd drie rijstroken beschikbaar waren voor het verkeer. Een soortgelijk concept pasten we toe bij de bouw van funderingen voor windmolens in de Zuidlob, waardoor akkers zo min mogelijk werden beschadigd.

De logistieke planning van een project is integraal onderdeel van ons bouwproces. Dat maakt ons flexibel, creatief en snel. Een voorwaarde om waar te maken wat we jou beloven: kwaliteit, binnen budget en planning, veilig en met minimale hinder voor de omgeving.

Meer weten? Neem contact op.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation