Integrale aanpak met BIM

Faalkosten? Ze zijn ons een doorn in het oog, want ze drijven de prijs op en zorgen voor vertraging. Maar wat doen we er aan om deze te voorkomen? Bij Dura Vermeer ondersteunen we onze integrale aanpak van projecten met BIM. 

BIM oftwel Bouw Informatie Model is werken met een virtueel model waarin tekeningen van alle ontwerpteams in één systeem samenkomen. Zo worden knelpunten in de computer onderkend en niet in de uitvoering. Want als je een conflict op de bouwplaats constateert, zijn de kosten om het op te lossen vaak veel hoger.

Zeker bij complexe projecten waar veel partijen betrokken zijn, biedt BIM uitkomst. We zijn er zelfs van overtuigd dat werken met BIM een positief effect heeft op het verkorten van de bouwtijd. Bij Dura Vermeer worden steeds meer projecten in BIM uitgevoerd. Van woningbouw tot complexe infrastructurele werken als het project Ruimte voor de Waal. Ook voor klanten is BIM een geweldig communicatiemiddel. Met BIM kunnen wij jou een doorkijkje geven naar het eindresultaat.

 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation