Hoe beperk je de hinder voor gebruiker?

De winkel is open tijdens de verbouwing. Om uiteenlopende redenen kiezen opdrachtgevers er steeds vaker voor om ‘in bedrijf’ te blijven tijdens bouwwerkzaamheden. Het is een verzoek waar we graag aan proberen voldoen, maar hoe doe je dat dan?

Het belangrijkste is dat planning, inkoop, (bouw)logistiek en communicatie, al dan niet via social media en mobiele apparatuur, naadloos op elkaar aansluiten. Daarnaast vergt dit een goede voorbereiding, een excellente uitvoering en een team van medewerkers dat oog heeft voor gebruikers en veiligheid. 

We hebben ervaring met dit soort projecten bij onder meer bedrijven, scholen, woningen en hotels. Door bijvoorbeeld de gebruikers mee te nemen in het proces. Door hen een kijkje te geven in het eindresultaat managen we de verwachtingen. Dat kan door bijvoorbeeld modelkamers in te richten.

Bouwen zonder hinder kunnen we nooit helemaal voorkomen. Maar we kunnen er wel veel aan doen.

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation