EEN KETEN IS STERKER DAN DE ZWAKSTE SCHAKEL

Een beter product en een minimum aan afstemmingsverliezen en faalkosten. Hoe? Door ketensamenwerking.

Dura Vermeer is pionier in ketensamenwerking. Niet vechten, maar samenwerken want het eerste leidt steeds weer tot tegenvallende doorlooptijden, hoge kosten en lange opleverlijsten. Want jouw verlies, hoeft niet onze winst te zijn en andersom.

Ketensamenwerking gaat over houding en gedrag en op een andere manier met elkaar samenwerken. De essentie daarvan is naar elkaar toe inzichtelijk maken wat iets oplevert. Dat vraagt om volledig vertrouwen en transparantie.

We praten uit ervaring dat ketensamenwerking niet makkelijk is. Want in een open sfeer met elkaar praten over prijsvorming, het gezamenlijk benoemen van risico’s en het gezamenlijk bedenken van beheersmaatregelen is niet voor iedereen weggelegd. Maar is die horde eenmaal genomen, dan is de weg vrij naar een beter product en een minimum aan afstemmingsverliezen en faalkosten.

Met verschillende opdrachtgevers hebben we inmiddels jarenlange ervaringen.

Meer weten, neem contact op.

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation