Duurzaam bouwen:
onze visie

Werken aan het bestaansrecht voor toekomstige generaties zit in onze genen. Dat doen we door de impact van onze bouwactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Duurzaam bouwen noemen wij dat. We nemen je graag mee in onze visie over nu én in de toekomst.

Duurzaamheidsprincipe

Bouwen met schone energie

We bouwen aan een Nederland waarin mensen wonen, leven en bewegen zonder uitstoot (of op schone energie). Daarmee dragen we bij aan de klimaatdoelen.
Duurzaamheidsprincipe

Hernieuwbare grondstoffen gebruiken

We gebruiken grondstoffen die opnieuw groeien of al in de kringloop zijn. Daarmee voorkomen we schaarste van grondstoffen.
Duurzaamheidsprincipe

Toekomstig gebruik

We ontwerpen, bouwen en oogsten met het oog op toekomstig gebruik van materialen. Zo werken we aan een circulaire economie zonder afval.
Duurzaamheidsprincipe

Gezonde leefomgeving

We bouwen met oog voor onze omgeving. Daarmee streven we naar een positieve impact op de natuurlijke en gezonde leefomgeving, die voorbereid is op de vraagstukken van toekomst.

CO2-reductie door duurzaam bouwen

Dagelijks realiseren we ons dat de impact van onze bouwactiviteiten op het milieu groot is. Ons doel is het zo ver mogelijk terugdringen van de belasting voor het milieu en het borgen dat milieuwet- en regelgeving worden nageleefd.

Naast het reduceren van de eigen CO2-uitstoot onderschrijven we ook het belang van het reduceren van de indirecte CO2-uitstoot als gevolg van onze activiteiten.

Verduurzamen eigen vastgoed

Voor het terugdringen van onze eigen CO2-uitstoot onderhouden we een reductieprogramma dat is gericht op het verduurzamen van het eigen vastgoed, het Dura Vermeer wagenpark, onze projecten en asfalt.

Slimme bouwlogistiek

Naast sturing op kwalitatief hoogwaardig materieel wordt ook optimalisatie gezocht in slimme bouwlogistiek. Deze leiden tot wel 50% reductie van het aantal transportbewegingen en CO2-uitstoot, een betere beladingsgraad van vrachtauto’s en een verhoogde arbeidsproductiviteit van vakmensen.

Circulair

Uit oogpunt van grondstoffenschaarste en -kosten onderstrepen we het belang van duurzame materiaalgebruik in projecten.

Innovatieve toepassingen

Al in de eerste fases van het project, de ontwerp- en inkoopfase, kijken we naar innovatieve bouwmethodes en toepassing van materialen waarmee minder afval vrij komt tijdens de realisatie en de gebruiksfase. We betrekken eigen afdelingen, maar gaan ook het gesprek aan met klant en ketenpartners voor het ontwikkelen en bouwen van energieneutrale projecten.

Door het aangaan van deze dialoog willen wij bovendien verbetering en innovatie bevorderen, met als ultiem resultaat de introductie van nieuwe technologieën, producten of dienstverlening. We zetten zoveel mogelijk in op het reduceren van afval bij onze projecten.

Terugdringen en hergebruik

De wel vrijkomende afvalstromen van project- en kantoorlocaties worden zoveel mogelijk opnieuw ingezet als grondstoffen (circulair). Hiermee willen we het percentage restafval verder terugdringen en tevens hergebruik van deze grondstoffen (in)direct vergroten. Afval afvoeren en verwerken doen we met gespecialiseerde partners.

Interesse in al onze activiteiten?

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.