In doen verbinden,
in groen vooruit.

Dat is ons geloof. Door meer terug te geven dan we van de omgeving vragen, kunnen we blijvend waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst.

Duurzaamheidsambitie

Uitstoot op 0

CO2, stikstof en andere schadelijke gassen uitstoten? Dat moet anders. We werken en bouwen met schone, groene energie.En kan het niet anders, dan compenseren we onze uitstoot tot 0.

Duurzaamheidsambitie

Hergebruik? Zo vaak mogelijk

We bouwen met het oog op de toekomst: wat we erin stoppen, kan er ook weer uitgehaald worden voor hergebruik. Bouwmateriaal krijgt een tweede, derde, of zelfs vierde leven. Hoe minder afval, hoe beter. Zo sluiten we de kringloop.

Duurzaamheidsambitie

Groener & Gezonder

Overal waar we bouwen, houden we rekening met de natuur. We laten het minimaal net zo groen achter. Of nog groener.  Dat is beter voor het klimaat, de mensen en ook voor de diversiteit aan dier- en plantsoorten die er leven.

CO2-reductie door duurzaam bouwen

Dagelijks realiseren we ons dat de impact van onze bouwactiviteiten op het milieu groot is. Ons doel is het afbouwen van onze bijdrage aan klimaatverandering door het beperken van de CO2 van onze activiteiten en het sluiten van de kringloop. Hierin kijken we niet alleen naar ons zelf, ook onze partners nemen wij hierin mee. Alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder. Want alleen samen maken we de grootste impact.

Verduurzamen eigen vastgoed

Voor het terugdringen van onze eigen CO2-uitstoot onderhouden we een reductieprogramma dat is gericht op het verduurzamen van het eigen vastgoed, het Dura Vermeer wagenpark, onze projecten en asfalt.

Slimme bouwlogistiek

Naast sturing op kwalitatief hoogwaardig materieel, wordt ook optimalisatie gezocht in slimme bouwlogistiek. Dit leidt tot wel 50% reductie van het aantal transportbewegingen en de CO2-uitstoot, een betere beladingsgraad van vrachtauto’s en een verhoogde arbeidsproductiviteit van vakmensen.

Slimme energieconcepten

Op onze bouwprojecten verdiepen we ons steeds in vernieuwende, duurzame energieconcepten. We zorgen ervoor dat we de kennis in huis hebben en daarbij de juiste partners om ons heen verzamelen. Denk hierbij aan smart energie grids, Nul-op-de-Meter concepten, smart offices of energieneutrale infra, duurzaam asfalt en circulaire wegen.

Circulair

Door de grote aanspraak die de bouwsector doet op grondstoffen, worden veel grondstoffen schaarser. Wij hebben ons als doel gesteld om onze bijdrage aan de uitputting van grondstoffen af te bouwen, door zoveel mogelijk materialen te gebruiken die opnieuw kunnen groeien óf hergebruik van materialen die reeds in de kringloop zijn.

Circulair ontdekken

Vooruitlopend op de Transitieagenda Circulaire Bouw zijn we circulair gaan pionieren met netbeheerder Alliander voor de renovatie van hun kantoor in Arnhem. Op dit circulaire project is één van de eerste materialenpaspoorten gemaakt. Daarnaast hebben we ingezet op asfaltinnovaties waardoor hoogwaardig hergebruik van grondstoffen mogelijk is. Ook onderzoeken we innovatieve verdienmodellen zoals het “as-a-service-model” voor De Circulaire Weg. Ons uitgangspunt hierbij is leren door te doen en samen op te trekken.

Samen innovatief

Al in de eerste fases van het project, de ontwerp- en inkoopfase, kijken we naar innovatieve bouwmethodes en toepassing van materialen waarmee minder afval vrij komt tijdens de realisatie en de gebruiksfase. We betrekken eigen afdelingen, maar gaan ook het gesprek aan met klant en ketenpartners voor het ontwikkelen en bouwen van projecten met een geminimaliseerde milieu-impact.

Door het aangaan van deze dialoog willen wij bovendien verbetering en innovatie bevorderen, met als ultiem resultaat de introductie van nieuwe technologieën, producten of dienstverlening. We zetten zoveel mogelijk in op het reduceren van afval bij onze projecten nu, maar vooral ook op het herbruikbaar maken van materialen in de toekomst.

 

 

 

Terugdringen en hergebruik

De wel vrijkomende afvalstromen van project- en kantoorlocaties worden zoveel mogelijk opnieuw ingezet als grondstoffen (circulair). Hiermee willen we het percentage restafval verder terugdringen en tevens hergebruik van deze grondstoffen (in)direct vergroten. Afval afvoeren en verwerken doen we met gespecialiseerde partners.

 

CO₂ Bewust

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is Dura Vermeer in 2010 gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn de belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Meer informatie

Interesse in al onze activiteiten?

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation

Dura Vermeer maakt gebruik van cookies Dura Vermeer gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Dura Vermeer. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.