Vorige
Wat we doen

Woningbouw

Het Goede Doen in: Woningbouw

Een veilig en comfortabel thuis is een fundamentele levensbehoefte. Dit betekent meer dan alleen een dak boven je hoofd; woningbouw gaat om het creëren van inclusieve gemeenschappen waar mensen kunnen groeien en bloeien.

De huidige woningmarkt kent vele uitdagingen, van betaalbaarheid tot duurzaamheid. Daarom zetten we ons in om de woningbouw te versnellen en te verduurzamen. Wij bouwen CO2-neutraal, circulair en natuurinclusief om de aarde te koesteren voor toekomstige generaties. De totale woonlasten moeten betaalbaar blijven voor iedereen. Zo creëren wij gelijke kansen voor de mens én voor de aarde.

Bij Dura Vermeer begrijpen we dat we deze uitdagingen niet alleen kunnen aangaan. Daarom nodigen we iedereen uit om samen met ons Het Goede te Doen. Of het nu gaat om partners in de bouw, lokale gemeenschappen of individuele huiseigenaren; we geloven dat we samen een verschil kunnen maken, om te bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst.

ons maatschappelijk kompas

Mensen uit alle generaties kunnen steeds vaker hun draai niet kunnen vinden in het woningaanbod van nu. Woningen zijn schaars en dat drijft de prijs van wonen behoorlijk op, met name in de binnensteden. Er zit een te groot gat tussen sociale huur en middeldure huur of betaalbare koop, waardoor bewoners de volgende stap in hun wooncarrière uitstellen of simpelweg niet maken.

Daarom bouwen we bij: snel, meer, duurzaam en op veel meer locaties tegelijk.

Voor generaties van morgen

Voor generaties van nu

OP NAAR NUL UITSTOOT

Omdat CO2 in onze sector verreweg de grootste impact heeft op de schadelijke opwarming van de aarde, nemen we onze verantwoordelijkheid. Ons doel is kraakhelder: we maken ons hard voor Net Zero in 2050. We bouwen zo veel mogelijk energieneutraal (of -positief) en voorkomen de verdere uitputting van de aarde door de inzet van duurzamere, biobased en secundaire materialen, die aan het einde van hun levensduur weer hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.

Bestaande woningen moeten worden verduurzaamd, en wel snel, want we willen allemaal de klimaatdoelen van Parijs halen én zorgen dat de totale woonlasten betaalbaar blijven voor iedereen. Zo bouwen, renoveren en transformeren wij voor de mens én voor de aarde. 

 

‘Bouwen gaat bij ons niet alleen over stenen, maar voornamelijk over het creëren van een gemeenschap. Een plek waar bewoners gezond en prettig kunnen leven.’

- Denise Bexkens, projectmanager Klant, Markt en Maatschappij

SAMENWERKEN AAN MEER MET MINDER

Er zijn meer langjarige en andere vormen van samenwerkingen nodig, met alle betrokken partijen, om snellere stappen te kunnen maken. Gelukkig vinden betrokken partijen elkaar steeds meer in dat soort ketensamenwerkingen en langjarige partnerships. We zien in de praktijk hoe goed dat werkt. Door renovatie, maar ook grootschalige nieuwbouw te organiseren vanuit één gezamenlijke procesflow, ontstaat er veel meer lerend vermogen, kunnen we sneller innoveren, investeringen beter spreiden en eerder anticiperen op knelpunten en afhankelijkheden in de keten.

We zien en merken allemaal hoe goed dat werkt voor alle partijen én voor de snelheid waarmee we kunnen leveren. Vertrouwen en volledige openheid naar elkaar: dat is de basis. Als familiebedrijf zijn we daar vanuit ons DNA heel goed in.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!