Vorige

In doen verbinden. In groen vooruit

In doen verbinden. In groen vooruit. Dat is ons geloof. Door meer terug te geven dan we van de omgeving vragen, kunnen we blijvend waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst.

98% Minder CO2-uitstoot
81% Hergebruik grondstoffen
61% Minder transportbewegingen

EcopaveXL: asfalt met twee keer langere levensduur

Circulaire renovatie hoofdkantoor Alliander

CO2-reductie door duurzaam bouwen

Dagelijks realiseren we ons dat de impact van onze bouwactiviteiten op het milieu groot is. Ons doel is het afbouwen van onze bijdrage aan klimaatverandering door het beperken van de CO2 van onze activiteiten en het sluiten van de kringloop. Hierin kijken we niet alleen naar ons zelf, ook onze partners nemen wij hierin mee. Alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder. Want alleen samen maken we de grootste impact.

Circulair

Door de grote aanspraak die de bouwsector doet op grondstoffen, worden veel grondstoffen schaarser. Wij hebben ons als doel gesteld om onze bijdrage aan de uitputting van grondstoffen af te bouwen, door zoveel mogelijk materialen te gebruiken die opnieuw kunnen groeien óf hergebruik van materialen die reeds in de kringloop zijn.

Samen innovatief

Al in de eerste fases van het project, de ontwerp- en inkoopfase, kijken we naar innovatieve bouwmethodes en toepassing van materialen waarmee minder afval vrij komt tijdens de realisatie en de gebruiksfase. We betrekken eigen afdelingen, maar gaan ook het gesprek aan met klant en ketenpartners voor het ontwikkelen en bouwen van projecten met een geminimaliseerde milieu-impact.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Jurgen Schoenmakers

Manager Duurzaamheid Regio Heel Nederland
Jurgen Schoenmakers
Infra

Karlijn Mol

Manager duurzaamheid Regio Heel Nederland
Karlijn Mol