Vorige

In doen verbinden. In groen vooruit.

In doen verbinden, In groen vooruit.


Dat is ons geloof. Door meer terug te geven dan we van de omgeving vragen, kunnen we blijvend waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst. 

In doen verbinden, in groen vooruit
Onze Duurzaamheidsambities

Onze Duurzaamheidsambities

We realiseren ons dat onze bouwactiviteiten impact hebben, met name als het gaat om CO2-uitstoot en gebruik van grondstoffen. Om die impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we drie duurzaamheidsambities opgesteld die leidend zijn voor onze manier van handelen en werken. 

#1 Uitstoot op 0
#2 Hergebruik? Zo vaak mogelijk
#3 Groener en gezonder

Samen innovatief

Al in de eerste fases van het project, de ontwerp- en inkoopfase, kijken we naar innovatieve bouwmethodes en toepassing van materialen waarmee minder afval vrij komt tijdens de realisatie en de gebruiksfase. We betrekken eigen afdelingen, maar gaan ook het gesprek aan met klant en ketenpartners voor het ontwikkelen en bouwen van projecten met een geminimaliseerde milieu-impact. Alleen zo kunnen wij groene koploper in bouwend Nederland worden en blijven.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Jurgen Schoenmakers

Manager Duurzaamheid Regio Heel Nederland
Jurgen Schoenmakers
Infra

Karlijn Mol

Manager duurzaamheid Regio Heel Nederland
Karlijn Mol