Vorige

We werken veilig, of we werken niet.

SAMEN VEILIG

Bij ons staat veiligheid altijd en overal op #1. Het uitgangspunt is: iedereen, elke dag, veilig en gezond van en naar huis. We creëren een duurzame veiligheidscultuur en werken continu aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers én die van onze partners.

Belangrijke Informatie voor Opdrachtnemers

Ons veiligheidsprogramma SAmen VEilig bestaat uit vier pijlers: veiligheidscultuur, arbeidsveiligheid, constructieve veiligheid en omgevingsveiligheid.

Veiligheidscultuur

Wij spreken elkaar aan en melden (on)veiligheid.

Arbeidsveiligheid

Wij werken veilig met als doel geen verzuimongevallen.

VEILIGHEIDSCULTUUR

Wij werken veilig, of wij werken niet. Wij hebben een proactieve veiligheidscultuur waarin veiligheidsafspraken de basis vormen. Iedereen spreekt elkaar aan op veiligheid, incidenten worden gemeld en we leren van eerdere incidenten en ervaringen (volgens het principe Zien Handelen Leren). 

ARBEIDSVEILIGHEID

Wij voldoen aan wet- en regelgeving, normcertificaten en hebben een eigen gestandaardiseerde veilige werkwijze vanaf ontwerp tot en met realisatie met als uiteindelijk doel geen verzuimongevallen. Zo komt iedereen, elke dag veilig en gezond weer thuis.

Constructieve veiligheid

Wij borgen en monitoren constructieve veiligheid gedurende ontwerp-, realisatie- en beheerfase.

Omgevingsveiligheid

Wij bewaken publieksveiligheid in de directe nabijheid van onze projecten en beperken de overlast.

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Wij borgen en monitoren constructieve veiligheid gedurende ontwerp-, realisatie- en beheerfase op alle projecten. Werknemers beschikken over het instrumentarium ter borging van de constructieve veiligheid en herkennen gevaarlijke situaties inzake stabiliteit en sterkte op basis van kennis en ervaring.

OMGEVINGSVEILIGHEID

Wij bewaken publieksveiligheid in de directe nabijheid van onze projecten en we beperken de overlast tot een minimum. We garanderen de veiligheid en gezondheid van iedereen op en rond onze bouwplaatsen.

Certificaten

Lees hieronder de beleidsverklaring van Dura Vermeer.

BELEIDSVERKLARING LEZEN

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Mathijs Bakker

Chief Safety Officer | Manager Veiligheid Regio Heel Nederland
Mathijs Bakker
Bouw & Vastgoed

Ronald de Groot

Manager Veiligheid Regio Heel Nederland
Ronald de Groot