Vorige

Bermpave en Flexobind

Bermpave en Flexobind zijn twee speciale asfaltproducten waarmee de berm kan worden verstevigd. Beide producten bevatten veel holle ruimten waarin grond wordt aangebracht en gras wordt gezaaid. Deze bermversteviging past uitermate goed in een landschappelijke omgeving. 

Bermpave is specifiek ontwikkeld als toepassing in de berm. De dunnere variant Flexobind is ook geschikt als asfalttussenlaag op de wegverharding. Beide producten worden gemaakt van asfaltgranulaat. 

VOORDELEN

  • Gunstige prijs
  • Snelle aanleg
  • Natuurlijke uitstraling
  • Hergebruik materialen
  • Voorkomt randschade

Technische specificaties

Bermpave wordt in een laagdikte van maximaal 25 cm aangebracht langs de bestaande of nieuwe verharding. Naast een bestaande weg kan eenvoudig en snel een sleuf met de gewenste breedte worden gegraven, waarin de Bermpave wordt aangebracht en verdicht. Bermpave is volledig toepasbaar met 100% asfaltgranulaat. Flexobind vormt naast de bermversteviging tevens de tussenlaag van de nieuwe asfaltconstructie. Groot voordeel is dat asfalt en bermversteviging in één werkgang worden aangebracht, waarna meteen de deklaag kan worden aangebracht en de berm kan worden afgewerkt. Flexobind wordt in een laagdikte van 6 tot 9 cm aangebracht.

Toepassingsgebied

De bermverstevigingen zijn zowel binnen als buiten de bebouwde kom goed toepasbaar en vormen een uitstekend en robuust alternatief voor bijvoorbeeld grasbetontegels of kunststof bermelementen. Bermpave en Flexobind zijn geschikt als bermversteviging langs voetgangers- en fietspaden, erf- en gebiedsontsluitingswegen. Dura Vermeer past deze typen bermversteviging vanaf 2000 toe. Beide mengsels zijn zowel goed toepasbaar als alternatieve halfverhardingen, als inhaal- en passeerstroken.

Duurzaamheid in cijfers

Bekijk hier de uitleg van de cijfers.

3 MKI Waarde
4 CO2-eq
5 Circulariteit

Bekijk hoe Bermpave en Flexobind scoren op:

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.