Vorige

Ecopave W/H/C

Lage temperatuurasfalt

De serie bestaat uit de originele Ecopave, de Ecopave W (van Warm) en de Ecopave H (van Halfwarm). Om asfalt bij een nog lagere temperatuur te produceren is Ecopave C (van Cold) ontwikkeld. Ecopave bevordert de arbeidsomstandigheden tijdens productie, belading en verwerking. Tevens is er ook een hogere levensduur te verwachten, doordat veroudering van bitumen tijdens productie van asfalt wordt beperkt. Ecopave sluit aan bij duurzaamheidsambities.

Technische specificaties

Asfalt wordt normaal gesproken geproduceerd bij een temperatuur van ongeveer 160 - 170˚C. Het doel van het lage temperatuur asfalt Ecopave is energiebesparing en vermindering van emissies tijdens de productie en de verwerking van asfalt.

Ecopave

In Ecopave wordt koolzaadolie toegepast waarmee een verlaging van de asfaltmengtemperatuur van ongeveer 10˚C wordt bereikt. Ook wordt CO2 in het asfalt vastgelegd omdat koolzaadolie wordt gewonnen uit de zaden van de koolzaadplant die tijdens de groei CO2 uit de lucht opneemt. De gezamenlijke CO2-reductie is circa 10%.

Ecopave W

Ecopave W (warm) is een asfaltmengsel met toevoeging van was, waarbij de productietemperatuur ongeveer 30˚C lager ligt dan bij standaard asfalt. De CO2-reductie is circa 15%.

Ecopave H

Bij Ecopave H (halfwarm) worden schuimbitumen als bindmiddel gebruikt. Hiervoor is aanpassing van het productieproces nodig. De mengtemperatuur is met 95˚C ongeveer 70˚C lager dan bij standaard asfalt. Met Ecopave H wordt een CO2-reductie van circa 25% bereikt.

Ecopave C

De C in Ecopave C staat voor cold, de koude variant van Ecopave op basis van bitumenemulsie met een mengtemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur. De verwachte CO2-reductie is meer dan 50% ten opzichte van standaard asfalt.

Toepassingsgebied

Voor elk gangbare asfalttype en elke laagdikte is er een Ecopave variant beschikbaar. Ecopave is zowel als onder-, tussen- en deklaag geschikt voor o.a. iedere (snel)weg, fietspad, tunnel en bedrijfsterrein. Uit functionele proeven is gebleken dat de kwaliteit van Ecopave gelijk is aan standaard asfalt. 

CO2-reductie in productieproces

Geschikt voor elk gangbaar type

Geschikt voor elke laagdikte

Draagt bij aan klimaatdoelstellingen

Duurzaamheid in cijfers

Bekijk hier de uitleg van de cijfers.

4 MKI Waarde
4 CO2-eq
1 Circulariteit

Bekijk hoe Ecopave scoort op:

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!