Vorige

Vergroot de reflectie Luminumpave

Reflecterend asfalt

Verkeersveiligheid gecombineerd met milieuwinst: dat is Luminumpave. Luminumpave is een lichtgekleurde asfaltverharding die de reflectie van omgevingslicht vergroot. Dura Vermeer heeft reflecterend asfalt ontwikkeld om de openbare verlichting te reduceren terwijl zichtbaarheid wordt gehandhaafd. Met minder energie (tot wel 50% reductie) wordt dus hetzelfde lichteffect voor weggebruikers bereikt. 

Het basisidee achter Luminumpave is dat lichter asfalt (lichtgekleurde steen en eventueel een blank bindmiddel) het omgevingslicht sterker reflecteert dan zwart asfalt. Hierdoor wordt een betere zichtbaarheid van het wegdek verkregen. Als gevolg kan de openbare verlichting worden gedimd zonder het lichteffect voor de weggebruiker te benadelen. Een reductie in verlichting betekent een vermindering van het energieverbruik en daarmee een CO2- en emissiebesparing.

Ten tweede verbetert Luminumpave de veiligheid van de weggebruiker. Een betere zichtbaarheid van het wegdek onder alle omstandigheden kan immers leiden tot een vermindering van het aantal verkeersongevallen.

Tot slot draagt Luminumpave ten opzichte van een standaard zwarte asfaltverharding door haar lichte kleur bij aan verlaging van de temperatuur (met name in binnenstedelijk gebied) op warme dagen. Dit betekent een langere levensduur (minder spoorvorming) en vermindering van het Urban Heat Island Effect.

Door toepassing van Luminumpave wordt dus een positieve bijdrage geleverd aan de veiligheid van de weggebruiker én milieuwinst bereikt.

Technische specificaties

De speciale oppervlaktextuur van Luminumpave zorgt voor een hogere wegdekreflectie. Het wegdek blijft er echter egaal verlicht (niet te glimmend of te dof) uitzien. Het asfalt beschikt daardoor over de juiste reflectie-eigenschappen. Dit biedt een goede balans tussen de energiekosten en de gewenste verlichtingskwaliteit van de openbare verlichting. De meetresultaten geven aan dat de verlichting ter plaatse met 40 tot 50% gedimd kunnen worden zonder de verkeersveiligheid in het geding te brengen. 

Luminumpave kan met een standaard zwarte bitumen worden geproduceerd of met een blank bindmiddel. De lichtgekleurde steenslag Reflexing White kan vor 100% in het mengsel worden toegepast, maar ook andere verhoudingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld 60% Reflexing White en 40% ‘standaard’ steenslag).

Toepassingsgebied

Luminumpave is op tal van plaatsen toepasbaar. Gezien de energiereductiemogelijkheden is het een zeer geschikte verharding op plaatsen waar veiligheid (fietspaden, nabij scholen, ziekenhuizen), reductie van CO2-uitstoot (woonwijken, snelwegen, recreatiegebieden) en/of beperking omgevingsopwarming in bijvoorbeeld binnenstedelijke gebieden op parkeerplaatsen hoog op de agenda staan. Het hitte-eilandeffect of Urban Heat Island Effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door aanwezige donkere materialen de relatief lage windsnelheden. Door het UHI ontstaat spoorvorming in asfalt.

Minder openbare verlichting nodig

Grotere veiligheid

Reductie CO2-uitstoot

Lagere omgevingstemperatuur

Duurzaamheid in cijfers

Bekijk hier de uitleg van de cijfers.

3 MKI Waarde
2 CO2-eq
1 Circulariteit

Bekijk hoe Ecopave XL scoort op:

's Nachts asfalteren

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!