Vorige
Nieuws

Bouw eerste bouwstroomwoningen in Nederland gestart

Dinsdag 30 november is het startsein gegeven voor de bouw van de eerste woningen binnen de Bouwstroom Noord, voorheen Bouwstroom Drenthe. Het gaat om 12 nul-op-de-meter-woningen in Leek. Bouwstroom Noord is een unieke samenwerking tussen 5 corporaties en 2 marktpartijen. Samen willen ze anders en slimmer bouwen, om ervoor te zorgen dat er voldoende, betaalbare en energiezuinige woningen worden gebouwd. De bouw in Leek is het begin van de ‘stroom’. Voor 2022 staan er inmiddels al 300 bouwstroomwoningen op de planning. Met de start hebben de corporaties en marktpartijen de bouwstroomprimeur van Nederland te pakken: het is de eerste bouwstroom in Nederland waarin gebouwd wordt.

Foto vlnr: Jan Leistra van Wold en Waard, Tine-Loes Hemmes van Dura Vermeer Bouw Hengelo, wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi.

Voldoende betaalbare en energiezuinige huizen

Door stijgende kosten en een gebrek aan materialen en medewerkers staat de bouw en de continuïteit van het bouwen onder druk. Corporaties en marktpartijen zijn samen aan de slag gegaan met de vraag hoe zij toch kunnen zorgen voor het bouwen van betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen. Het resultaat is Bouwstroom Noord een samenwerking vanuit een gedeelde ambitie om de opgave te realiseren. Niet vanuit het traditionele opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, maar echt samen. Janneke Klijn, directeur-bestuurder Wold & Waard: “In de huidige markt wordt het steeds moeilijker om je bouwprojecten gerealiseerd te krijgen. Als we als corporaties en marktpartijen samenwerken, realiseren we een groter volume aan woningen en meer zekerheid voor alle betrokkenen. En het leidt tot een beter betaalbaar product, zodat we ook de huren voor onze bewoners betaalbaar houden. Dit is onze bijdrage aan de wooncrisis.”

Samen sneller leren

Bouwstroom Noord gelooft dat het met verregaande samenwerking kan zorgen voor korte doorlooptijden, een voorspelbaar proces, innovatie en continuïteit. Tine-Loes Hemmes, Adjunct-directeur Klant & Markt bij Dura Vermeer Bouw Hengelo: “Door kleine projecten van 8 à 10 woningen te bundelen, realiseren we schaalvoordelen. Met deze projecten brengen wij een stroom op gang, zodat we de pieken en dalen uit het proces halen. Heel concreet betekent dit dat de vloerenproducent kan blijven produceren, de schaftkeet hoeft niet terug naar de werkplaats en de inzet van mensen kan beter gepland worden. Tegelijkertijd leren we niet als individuele organisaties, maar als collectief. Wat we bij een project van corporatie X leren, passen we direct toe bij het daaropvolgende project van corporatie Z. Op deze manier leren we samen sneller en realiseren we een enorme ontwikkeling.”

Van Drenthe naar Noord

Bouwstroom Noord begon als Bouwstroom Drenthe, vanuit de Drentse corporaties. Nu het eerste nieuwbouwproject van start gaat is besloten om de naam te wijzigen. Jan Leistra, vastgoedmanager Wold & Waard: “De impact van deze bouwstroom is nu al groter dan Drenthe. Wij zijn een Groningse corporatie. Voor 2022 staan er al 300 woningen in de planning, niet alleen in Drenthe, maar ook in Friesland en Groningen. En het eerste project start in Leek, Groningen. Kortom, de naam dekte niet meer de lading. Dit was het moment om daar verandering in aan te brengen.”

Samen slimmer bouwen

Bouwstroom Noord is een strategische samenwerking van 5 woningcorporaties (Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier) en 2 marktpartijen (Trebbe en Dura Vermeer), met als doel passende sociale huurwoningen betaalbaar te houden en de nieuwbouwproductie te realiseren. Om dit te realiseren werken de partijen binnen een bouwstroom gericht op maximalisatie van het lerend vermogen.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Tine-Loes Hemmes

Adjunct-directeur Vastgoedontwikkeling en Klant & Markt Regio Overijssel, Regio Gelderland, Regio Drenthe, Regio Flevoland, Regio Friesland, Regio Groningen
Tine-Loes Hemmes
Bouw & Vastgoed

Koert Terhürne

Statutair Directeur en directievoorzitter
Koert Terhürne