Vorige
Nieuws

Bouwcombinatie draagt beheer en onderhoud Wâldwei over aan Rijkswaterstaat

Bouwcombinatie draagt beheer en onderhoud Wâldwei over aan Rijkswaterstaat

Na 19 jaar draagt de bouwcombinatie Wâldwei.com op dinsdag 13 december 2022 het beheer en onderhoud van de Wâldwei (N31) tussen Leeuwarden en Drachten over aan Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Dit is landelijk één van de eerste Design, Build, Finance en Maintain-contract dat teruggaat naar Rijkswaterstaat.

Niet op traditionele manier aanbesteden

Bij de voorbereidingen van de verdubbeling van de Wâldwei besloot Rijkswaterstaat om de uit te voeren werkzaamheden niet op de traditionele manier aan te besteden, maar het project in samenwerking met het Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking (PPS) en het ministerie van Financiën als een zogenaamd PPS-project op de markt te zetten. Doel hiervan was drieledig. Rijkswaterstaat wilde de beste prijs-kwaliteitverhouding realiseren, efficiency en innovaties bevorderen én de samenwerking tussen overheid en markt uitbreiden. Uiteindelijk werd bij de aanbesteding van het project gekozen voor een DBFM-contract. Dat staat voor Design, Build, Finance en Maintain-contract, oftewel: ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden door de opdrachtnemer. Het was voor het eerst dat Rijkswaterstaat bij de aanleg van een groot infrastructureel wegenproject koos voor deze contractvorm.

Oprichting bouwcombinatie

Een combinatie van Ballast Nedam, Dura Vermeer, BAM en Invesis (voorheen BAM PPP) won de aanbesteding. Zij besloten om een bouwcombinatie op te richten met de naam Wâldwei.com. In 2004 startte deze bouwcombinatie in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland met het ombouwen van de N31. Na vier jaar was de ombouw gereed en kon het wegverkeer tussen Leeuwarden en Drachten gebruikmaken van deze vierbaansweg. In het kader van het DBFM-contact nam de combinatie niet alleen de ombouw van de N31 voor zijn rekening, maar ook voor de duur van 15 jaar het beheer en onderhoud van deze Rijksweg.

Beheer en onderhoud

De afgelopen 15 jaar verzorgde de bouwcombinatie het beheer en onderhoud van de 22 kilometer lange Wâldwei. Zo vond onder andere een dagelijkse schouw van de weg plaats en bij eventuele bijzonderheden vond herstel plaats. Daarnaast pleegde de combinatie onderhoud aan bermen en de openbare verlichting. Ook bedienden ze de Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal en verzorgden ze het beheer en onderhoud van het aquaduct Langdeel en de viaducten.

Overdracht aan Rijkswaterstaat

Na 15 jaar stopt de bouwcombinatie Wâldwei.com met het beheer en onderhoud. Tijdens het overhandigen van het overdrachtscertificaat op dinsdag 13 december vindt de officiële overdracht tussen de bouwcombinatie en Rijkswaterstaat plaats. Na deze overdracht is het beheer en het onderhoud van deze weg weer een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!