Vorige
Nieuws

BOUWTEAM WERKT SAMEN AAN KLIMAATBESTENDIG GLANERBRUG

Op de foto vlnr: Gerard Hoiting (Roelofs), Peter Dijkstra (gemeente Enschede) en André van der Vegt (Dura Vermeer) ondertekenen de overeenkomst.

Het bouwteam dat Dura Vermeer samen met Roelofsgroep en gemeente Enschede vormt, start met de stratenreconstructie van 13 straten in wijk Glanerbrug. Op 18 april jl. ondertekenden de drie partijen hiervoor de bouwteamovereenkomst. De komende 4 jaar gaat het bouwteam aan de slag en werkt samen aan een klimaatbestendig Glanerbrug.

In Glanerbrug pakt gemeente Enschede de overlast van grond- en hemelwater aan. Want dat ons klimaat natter wordt is zeker. Klimaatadaptatie en het goed integreren van water in het gebied is belangrijk om voorbereid te zijn op het weer van de toekomst. Daarom worden 13 woonstraten klimaatbestendig en duurzaam ingericht.

Klimaatadaptatie en waterregulering

Er worden aparte riolen voor regen- en grondwater en voor afvalwater gerealiseerd. Het regen- en grondwater stroomt dan voor het grootste deel naar de Glanerbeek. Een aantal wegen krijgt een speciale ondergrond. Deze ondergrond kan water opvangen en vasthouden. Dit is goed tegen de uitdroging van de grond. Het water komt niet in het riool. Dat maakt de kans op een overstroming kleiner. Ook komt er meer ruimte voor planten en bomen, zodat de omgeving koeler wordt, regenwater makkelijker weg kan en de biodiversiteit wordt versterkt.

Samenwerking bouwteam

Het bouwteam werkt nauw samen. Dura Vermeer maakt samen met Roelofs en de ontwerpers van de gemeente de ontwerpen en de tekeningen. Per deelopdracht, wordt in bouwteam verband het aangeleverde schetsontwerp uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp. Deelopdrachten voeren Dura Vermeer en Roelofs separaat uit. Daarnaast wordt er gezamenlijk ingekocht. Het hergebruik van vrijkomende materialen wordt op een nog in te richten materialen-HUB weer gereed gemaakt voor hergebruik in het project zelf of voor andere projecten in de gemeente Enschede. Ook de communicatie met de buurt en nutsbedrijven wordt gezamenlijk opgepakt.

Intensieve betrokkenheid bewoners

De bewoners worden vanaf het begin intensief betrokken om in het hele voorbereidings- en uitvoeringsproces mee te beslissen. Hoe het ontwerp eruit komt te zien, is dus nog niet bekend. Bij het eerste overleg wordt aan de buurt gevraagd naar hun wensen voor in het openbare gebied. Op een lege tekening mogen zij dat aangeven. Vervolgens nemen de ontwerpers het mee in het ontwerp. Bij elke ontwerpfase wordt dit dan weer besproken met de bewoners. Ook worden de mogelijkheden van het afkoppelen van de woningen en overige gebouwen meegenomen in het participatieproces.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!